11 nye sorteringscentraler på vej til Ørestad

Borgerne skal sortere endnu mere af deres affald. Og det skal foregå ved nye sorterings-punkter i hele byen. Ørestad får 11 sorteringspunkter til plast, papir og tekstiler.

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu besluttet, hvor sorteringspunkterne skal placeres i Ørestad og resten af Amager Vest. 

Sorteringspunkter er et centralt element i kommunens ressource- og affaldsplan. Målet er at  70 procent af husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse. 

Der er også kommet en ny lov om indsamling af tekstiler. Og der er ikke mere plads under køkkenvasken. Då snart er det om at komme ud på gaden og finde det nærmerste sorteringspunkt. 

Skal finde andre p-pladser

De nye sorteringspunkter skal i første omgang kunne modtager plast, papir og tekstiler. 

Systemet består af  enten  nedgravede beholdere, kuber eller såkaldte affaldsskjul. 

I Ørestad kommer der 3 centraler i Ørestad Nord, 5 i Ørestad City og 3 i Ørestad Syd.

To af placeringerne i Ørestad Nord vil kræve at der  nedlægges parkeringspladser, men forvaltningen er blevet pålagt at finde og etablere erstatningsparkeringspladser i nærheden.

Ikke tilgængelighed for handicappede

Amager Vest Lokaludvalg har afgivet høringssvar til planen om sorteringspunkter. Og her afviser udvalget hele planen, fordi den ikke lever op til kravene om handicaptilgængelighed. 

Desuden mener udvalget, der bør gennemføres en rigtig  offentlig høring af forslaget. 

Forvaltningen svarer, at ikke er stillet krav til tilgængelighed, men forvaltningen tilstræber “den bedst mulige tilgængelighed… , men anerkender at dette ikke er fuldt ud muligt”.

Med hensyn til offentlig høring, så er svaret at hele Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan har været i offentlig høring. 

Hvad angår placeringen af punkterne, har lokaludvalget og borgerne kunnet give forslag gennem en digital kortløsning.

Etableres i 2023-2025

Det vides ikke med sikkerhed hvornår sorteringscentralerne i Ørestad bliver etableret. De skal opføres i hele byen, og der er problemer med leverancen af beholderne. 

Så de vil blive anlagt løbende frem til 2025. 

Teknik- og Miljøudvalget behandler planen om sorteringspunkter i Amager Vest på sit møde 22. maj.

De nye sorteringspunkter spredes ud over hele bykortet. Som det fremgår af signaturforklaringen, viser kortet både de nye sorteringspunkter og eksisterende glaskuber, byttestationer og nærgenbrungsstationer. 
De nye sorteringspunkter er markeret med blå, rød eller gul. Afhængigt af, om sorteringspunktet placeres på en p-plads eller ej. Kommunen har lovet at finde en erstatningsparkeringsplads til de p-pladser, som nedlægges. Dem er der to af – i Ørestad Nord. illustration: Teknik- og miljøforvaltningen
Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »