287 træer til Ørestad Syd

Grundejerforeningen Ørestad Syd fortsætter med sin plan om  grønne og bæredygtige fællesarealer i bydelen. Det skal både give bedre opholdsmuligheder for borgerne og bedre vækstbetingelser for træer og planter

Simon og jeg har skrevet en lille artikel om et planteprojekt, der snart går i gang nede i Ørestad Syd. Det er en del af en større helhedsplan i flere etaper, hvor det pågældende projekt udgør tredje etape. Vinklen er bæredygtighed og den generelle udvikling af byrummene. Jeg sender dig her første udkast, som vi kan rette til, hvis det skulle være. Vi har også nogle citater fra bestyrelsen, som vi kan tilføje, hvis den fx skal fylde mere. Du skal bare skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål. Jeg er her også på mandag den 6. november, så jeg kan nå at rette den til.

Beplantningen af Ørestad Syd udspringer af en stort ønske fra borgerne om at skabe byrum i en menneskelig skala, hvor der er hyggeligt og læ, så man får lyst til at bruge byrummene – også i længere tid ad gangen. Borgernes ønsker har allerede slået rod ved pladsen ud fra Café 8Tallet, hvor man sidste år fik plantet ca. 70 piletræer. De udgør tilsammen en afgrænsning og læskærm, så pladsen føles mere intim og rar at opholde sig på. Men det er ikke kun på overfladen, der sker forbedringer. Det gør der også nede i jorden, hvor rødder skaber små hulrum og iltholdig jord, og hvor nedfaldne blade bliver til muld til gavn for planter og dyr.

I slutningen af november går gartnerne i jorden og forbereder områderne til de mange nye træer og planter. Projektet forventes at stå færdigt inden jul, så planterne er klar til væksten til foråret. Projektet er et led i en større helhedsplan for området, der de kommende år vil give Ørestad Syd nogle grønnere og mere levende byrum at færdes og opholde sig i. Grundejerforeningen Ørestad Syd har i samarbejde med Bang og Linnet Landskabsarkitekter gjort god brug af de såkaldte Partnerskabstræer, som er gratis træer leveret af Københavns Kommune. For at få fat i træerne skal man blot have forberedt jorden, så den er klar til at blive beplantet. Med stor sandsynlighed forsætter projektet med Partnerskabstræer i det nye år, men for at være på den sikre side har Grundejerforeningen slået til, mens tilbuddet stadig gjaldt.

Translate »