50 beboere i nabomøde to-go med By & Havn

Skrevet af Jakob Korshøj

50 Ørestad beboere trodsede det bidske februar-vejr og mødte op til et anderledes og uformelt nabomøde. Alle blev udstyret med en varm kop kaffe og et headset, så alle kunne høre, hvad der blev sagt og spurgt ind til undervejs på gåturen.

Turen startede i passagen mellem Royal Arena og det kommende P-hus Arena, som står færdigt til marts. Udviklingschef i By & Havn Per Schulze agerede turguide og fortalte undervejs om status på udviklingen sammen med kollegaer fra By & Havn. Derudover var repræsentanter fra GFS Ørestad og Københavns Kommune med på turen og svarede på spørgsmål fra beboere. 

Indledningsvist fortalte Per Schulze om forskellen på de tre aktører, By & Havn, GFS Ørestad og Københavns Kommune, og deres forskellige ansvarsområder i Ørestad. Der blev også uddelt et forklarende kort over Ørestad Syd ud til deltagerne.

Offentlig svømmehal, men ingen butikker
Per Schultze fortalte, at den midlertidige parkeringsplads nord for Royal Arena bliver omdannet til et midlertidigt område med diverse aktivitetsmuligheder for beboerne.

Det første stop på turen var ved Arenakvarterets kommende 4-sporede skole og svømmehal, som efter planen står færdig i 2023. Den nye Hannemanns Skole skal åbne sig mod kvarteret med idrætsfaciliteter og skolens øvrige arealer. En beboer spurgte ind til, om svømmehallen bliver åben for alle brugere, og om der kommer en café eller lignende i forbindelse med den. Maria Christiansen fra Københavns Kommune svarede, at svømmehallen bliver offentligt tilgængelig, men at en café ikke indgår i planerne.

“Kommer der også butikker her?” var nogle af spørgsmålene fra deltagerne. “Nej,” var svaret til, om der er planlagt butikker lige omkring skolen.

Ingen lyskryds og måske flere træer
Turen gik dernæst forbi Kirkegrunden, hvor der i dag står midlertidige skolepavilloner for områdets børn. En arkitektkonkurrence om den nye kirke løber af stablen inden længe, og byggeriet af Ørestad Kirke forventes at begynde i 2024.

“Hvornår flytter i skolepavillonerne igen?” – “Hvorfor er der ikke lysregulering i krydset ved Else Alfelts Vej,” lød nogle af beboernes spørgsmål.

Her svarede Maria Christensen, at de to pavillonskoler i Ørestad Syd bliver lukket og fjernet, når Hannemanskolen åbner i skoleåret 2024/25.

Og at der nok ikke kommer endnu et lyskryds på Ejler Billes Allé. Der er i forvejen tre.

Der blev også efterlyst flere træer på de store veje som kommunen ejer. Det ønske lovede Maria Christensen at tage med tilbage til rådhuset.

Længere nede mod Ejler Billes Allé fortalte Pia V. Elnif, sekretariatsleder ved GFS Ørestad, om ‘parkpladsen’, som skal begrønnes i løbet af 2022 i lighed med ‘skovrummet’ længere mod syd. I samlet flok bevægede gruppen sig ned på Ejler Billes Alle, hvor der blev gjort stop ved afsætningspladsen ved Kalvebod Fælled Skole, inden turen, via promenaden, gik tilbage mod Royal Arena.

Deltagerne bevægede sig også ud langs promenaden på strækningen mellem Kalvebod Fælled Skole og Hannemanns Allé.

Ulovlig parkering og manglende vejnavne
Der var også spørgsmål til parkeringen ved afsætningspladsen ved Kalvebod Fælled skole, hvor flere oplever, at der dagligt parkeres ulovligt. På grund af byggepladsen ved siden af har Københavns Komunnes parkeringsvagter ikke været til stede i tilstrækkelig grad, og det skal der gøres noget ved, lovede Maria Christiansen.

Pia V. Elnif kunne supplere med oplysninger om, at det på forårets generalforsamlinger i grundejerforeningerne blev vedtaget, at området skal overgå til privat p-kontrol. Den er allerede trådt i kraft syd for Asger Jorns Allé på Else Alfelts Vej, Richard Mortensens Vej og Robert Jacobsens Vej. Planen er, at APCOA Parking i løbet af 2022 overtager p-kontrollen på resten af de private fællesveje, pladser og grønne områder.

Der blev også spurgt ind til manglende skilte med vejnavne, da flere oplever at det er svært at finde rundt i området. Her har Københavns Kommune et udestående, og det vil der blive rettet op på, forklarede Maria Christiansen.

Da deltagerne bevægede sig ud langs promenaden på strækningen mellem Kalvebod Fælled Skole og Hannemanns Allé fortalte By og Havn om et nyt naturhegn, som ikke bliver en lukket barriere, men som blot skal markere grænsen mellem Ørestad og Fælleden. Hegnet har fundet sin form som et kompromis mellem flere interesser i området – fx Naturstyrelsen og beboergrupper. Det vil By & Havn fortælle mere om i løbet af foråret og i forbindelse med etableringen af hegnet. 

By & Havn var begejstrede for det uformelle
Efter halvanden time sluttede gåturen hvor den startede, ved Royal Arena.

Det uformelle format gjorde, at både By & Havn, kommunen, GFS og beboerne fik svar med hjem – både igennem headsets, så alle kunne høre med, og undervejs på gåturen i samtaler mellem beboere og medarbejdere fra de tre organisationer.

Medarbejderne fra By & Havn, kommunen og GFS Ørestad var begejstrede for formatet: “Det er meget lettere at undgå misforståelser, når man står overfor hinanden og taler sammen, end man fx gør på skrift, hvor det ofte bliver noget formelt,” skriver By & Havn om gåturen.

I april bliver der arrangeret en tilsvarende gåtur, som kommer til at handle om Ørestad Syd med fokus på udviklingen langs Asger Jorns Allé.

Turen vil blive annonceret på byoghavn.dk og i Ørestad Avis.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »