52.000 kræver folkeafstemning om Fælled-byggeri

Skrevet af Jakob Korshøj

I dag afleverer Amager Fælleds Venner 52.000 underskrifter til overborgmesteren, hvor der kræves en folkeafstemning om Fælled-byggeriet.

Den store vandsalamander har sat en stopper for byggeriet på Amager Fælled, hvor der skal bygges boliger til 2000 borgere. 

To klagenævn arbejder i øjeblikket på en afgørelse, der skal danne grundlag for, om byggeriet kan fortsætte. Men denne beslutning skal træffes med en folkeafstemning. Det mener i hvert fald 52.000 borgere, der har afleveret deres underskrifter til Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening København.

I dag klokken 15.30 afleverer de tre foreninger de mange underskrifter til Københavns overborgmester, Lars Weiss (S). I forbindelse med afleveringen af underskrifterne vil foreningerne marchere fra Christiansborgs Slotsplads til Rådhuspladsen.

“Opbakningen til underskriftindsamlingen viser tydeligt, at mange er enige med os i, at københavnerne skal høres om de omstridte byggeplaner på to af byens naturområder,” skriver Steffen Rasmussen, talsmand for Amager Fælleds Venner, til Ørestad Avis.

“Befolkningen ønsker mere natur, men mange af politikerne halter langt bagefter, og har ikke forståelse for betydningen af vild natur, tilføjer Knud Erik Hansen,” formand for Danmarks Naturfredningsforening København.

Klaus Mygind (SF) fortæller til DR, at folkedybets opråb gør indtryk, men at han er skeptisk over for en folkeafstemning:
“Det er klart, at flere end 50.000 underskrifter er meget, og det viser opbakningen til, at vi udvikler København i en grøn retning. Man kan ikke træffe beslutninger med tilbagevirkende kraft. Så når vi har en beslutningsproces, der er fastlagt, så kan man ikke komme efterfølgende og gøre det om. Sådan virker demokratiet ikke.”

Den holdning er Jakob Næsager (K) enig i:
“Grunden er solgt til et pensionsselskab (PensionDanmark, red), så det ville være et indgreb i den private ejendomsret, der er grundlovssikret,” fortæller han til DR.

Line Barfod (EL) er positiv omkring en evt. vejledende folkeafstemning:
“Jeg er stærk tilhænger af, at man får en vejledende folkeafstemning omkring Amager Fælled. Hvis man har en folkeafstemning, og politikerne ønsker at følge denne, så må man jo stoppe det. Jeg har i øvrigt selv for lang tid siden selv været ude og opfordre til en folkeafstemning omkring byggeriet.”

“Så længe de ikke har bygget, så er kampen ikke slut. Vi prøver at være så informative som muligt, så man kan tage en bedre vurdering af, hvordan det er herude, og hvad vi skal passe på,” siger Steffen Rasmussen, talsmand for Amager Fælleds Venner, til DR.

Fælledby-direktør er sikker på byggeriets fortsættelse
På et pressemøde afholdt af By & Havn og Fælledby P/S fortalte Erling Thygesen, direktør for Fælledby P/S, at de er i fuld gang med planlæggelsen:

“Mens vi venter på den juridiske del, så er det fysiske arbejde standset, men alt, hvad vi kan planlægge med projektering og planlægning, fortsætter vi med. For i vores optik handler det ikke om, om der skal bygges herude, for det er besluttet. Nævnene skal bare se noget yderligere dokumentation for vores naturbeskyttende tiltag. Det kan være, at de beder os om at lave noget mere stendige eller andet, og hvis de beder os om det, så gør vi det. Vi er fulde af fortrøstning og kører videre med planlægningen.”

En længere sag
7. juli 2021 klagede Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds venner over en lang række punkter på Fælledby-projektet, hvilket var startskuddet til at sætte en stopper for byggeriet, der lige nu står stille.

I juli måned bestemte Natur- og Miljøklagenavnet og Planklagenævnet, at klagerne skulle have opsættende virkning, da byggeaktiviteten kunne gøre uoprettelig skade på dyrearten stor vandsalamander. Men Københavns Kommune gav Fælledby P/S lov til at fortsætte en del af byggearbejdet, bl.a. nedrivningen af vandrehjemmet. I august gav Københavns Byret Amager Fælleds Venner medhold i en forbudsbegæring om øjeblikkeligt at standse byggeriet. Amager Fælleds Venner skulle dog stille en sikkerhedsgaranti på 2 mio. kroner, hvilket de fandt allerede et døgn efter.

Københavns Byret nedlagde dermed 17. august 2021 et byggeforbud mod byggeriet Fælledby, og her gav Fælledby udtryk for deres uenighed:

“Vi er meget uenige i, at det skulle være ulovligt. Så sent som dagen før byretsdommen (mandag 16. august 2021, red.) har vi spurgt klagenævnene, om de mener, at afgørelserne var lig med et byggeforbud. Og de bekræftede, at det var det ikke, sagde Erling Thygesen dengang til TV 2 Lorry.

Amager Fælleds Venner var glade for afgørelsen:
“Det er fantastisk, at vi endelig har fået medhold af retten til, at de aktiviteter, Fælledby laver, er ulovlige. Det er bare for dårligt, at Københavns Kommune og deres forvaltning ikke har kunnet erkende det, før vi får rettens ord for det. Der bør finde en selvransagelse sted der,” fortalte Steffen Rasmussen, formand for Amager Fælleds Venner, til Ørestad Avis efter rettens afgørelse.

Afventer afgørelse fra nævnene
I øjeblikket afventer de involverede parter en afgørelse fra nævnene, der skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte byggeriet efter EU-regler om beskyttelse af særlige arter som stor vandsalamander.

Klagenævnene har meddelt til Fælledby, at der forventes en afgørelse i sagen inden udgangen af 2021.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »