Ålegræs fra Sydstranden bliver til facader på P-huset

Byggeriet af P-hus Asger Jorn i Ørestad Syd er gået i gang. Husets facader skal beklædes med plader lavet af ålegræs. Og noget af dette ålegræs har Amager Skovhjælpere indsamlet på Sydstranden.

Det er Nordland Arkitekter som har vundet den åbne arkitektkonkurrence med deres forslag, ”P-Hus Asger Jorn – fra hav til have”. Her indgår facadeelementer produceret af ålegræs, som til dels er indsamlet på Sydvestpynten af Amager – af Amager Skovhjælpere.

Ålegræs er en havplante, som har stor betydning for livet i havet. Men når det river sig løs i en storm driver det ind på kysterne. Og dette overskudsmateriale har i hundredevis af år været anvendt bl.a. til hustage på Læsø. Ålegræs er et særdeles robust materiale, som isolerer mod kulde eller varme, det er ikke brændbart, og det har akustiske fordele, da det kan absorbere lyd. For naturen selv er det også en fordel, at overskydende ålegræs bjerges, tørres og omdannes til ålegræs-måtter. Hvis det bliver liggende på stranden, udvikler det metan og gasser, som er en belastning for klimaet.

Det er et stort arbejde at bjerge overskydende ålegræs. Når ålegræsset er bjerget, skal det vaskes af regnvand og tørres i solen. Foto: Amager Skovhjælpere.

Virksomheden Søuld har de sidste 6-7 år arbejdet på at relancere ålegræs som et alternativ til mere moderne, men CO2-belastende byggematerialer. I første omgang som indendørs, lydisolerende vægflader. Men nu også som udendørs facadeelementer. Og de er nu i gang med at producere facadeelementerne til P-hus Asger Jorn.

Der skal bruges omkring 20 tons ålegræs til projektet, og en del af det er indsamlet af den socialøkonomiske virksomhed Amager Skovhjælpere ved Naturcenter Amager. Der findes nemlig rigelige mængder af ålegræs på Sydstranden.
”Det er fantastisk, at vi kan bidrage til et byggeprojekt i vores nærområde. Det giver så meget mening, at vi på den måde kan være med til at skabe sammenhæng mellem Ørestad og Fælleden, byen og naturen, som ligger side om side”, siger Mads Madsen, leder af Amager Skovhjælpere.

Udover at levere ålegræs til Søulds produkter, har skovhjælperne selv eksperimenteret med at bruge ålegræs til andet end byggemateriale. Ålegræs, som går i forrådnelse, han f.eks. bruges som naturligt gødningsstof i jord. Derfor arbejder skovhjælperne nu også på at etablere en produktion og salg af plantejord til ørestadsbeboernes haver og altaner.

På det sted, hvor P-hus Asger Jorn bliver bygget, har der med stor sandsynlighed vokset ålegræs, eftersom arealet Ørestad Syd engang var kystlandskab og lå ud til vandet. Hele Kalvebod Fælled er nemlig indvundet land, som arbejdsmænd i løbet af 1940’erne har fyldt op med overskudsjord og -materialer fra København.

I By & Havn er der store forventninger til det kommende byggeri. Adm. direktør, Anne Skovbro, siger:
”P-hus Asger Jorn bliver ikke bare grønt og flot men kommer også til at skabe liv i området omkring Asger Jorns Alle. Med dets flotte og åbne facader og udadvendte aktiviteter vil det være et sted, der kan skabe rum for fællesskaber og socialt liv for Ørestads beboere i fremtiden”.

Når P-huset står færdigt indretter Københavns Kommune en nærgenbrugsstation på knap 500 kvm. i stueetagen. Resten af stuetagen i huset indrettes til bl.a. handicapbusser, og huset indrettes med et større antal el-ladestandere. Endelig skal P-huset bygges med en forstærket konstruktion, så det kan bære en taghave på taget.

P-hus Asger Jorn er tegnet af Nordland Arkitekter ApS og totalentreprenør på byggeprojektet er 5E Byg A/S. P-huset kan rumme 616 køretøjer, hvoraf 17 af p-pladserne indrettes specielt til handicapkøretøjer En byggeplads er etableret nord for byggefeltet – al færdsel med biler og maskiner i forbindelse med byggeriet foregår fra Ørestads Boulevard. Byggearbejdet vil stå på i omkring et års tid og huset forventes at kunne tages i brug i første kvartal af 2025. Rådet for Bæredygtigt Byggeri har certificeret byggeriet til DGNB Guld.


Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »