Asger Jorns Allé: Første midlertidige byrum klar

By & Havn har sat den første af flere midlertidige aktiviteter langs Asger Jorns Allé i gang. En samling af træer på den lille plads over for Upcycle Studios. Træerne står i kasser, og får snart følgeskab af bænke.

De opsatte træer stammer fra et byrumsforsøg, som Københavns Kommune gennemførte i sommeren 2021 i Indre by, hvor biltrafikken blev reduceret til fordel for træer og bænke. I fredags 4. marts ankom de første træer til Asger Jorns Allé, og om 3-4 uger bliver runde lysende bænke også en del af byrummet, som løbende udvikles over den kommende tid. Amagers Skovhjælpere har lavet trækasserne til træerne ud af gamle europapaller.

By & Havn udvikler de midlertidige aktiviteter i samspil med lokale beboere, erhvervsdrivende og foreninger. I efteråret 2021 blev der afholdt workshops, hvor man kunne komme med ideer og ønsker til aktiviteter i både de midlertidige og de permanente byrum langs Asger Jorns Alle. Flere tilkendegav blandt andet, at de på både kort og lang sigt ønsker flere og bedre opholdsmuligheder – samt mere beplantning langs alleen.

“Vi skal med initiativerne afprøve, hvad der fungerer og ikke gør, så når vi skal etablere de permanente byrum, kan vi gøre det med udgangspunkt i bydelens behov for byliv og aktivitet. Og så skal der lyde en stor tak til de mange engagerede beboere, erhvervsdrivende m.fl., der har deltaget og givet værdifulde input til udviklingen af byrummene i efteråret 2021,” udtaler Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

I Ørestad Syd skal Asger Jorns Allé på sigt være områdets centrale hovedstrøg og livlige centrum med butikker, restauranter og med forskellige tiltag, der skal bidrage til et aktivt byliv, hvor beboere og besøgende kan samles.Anlæg af de permanente byrum afventer at byggerierne på nordsiden bliver færdigbygget. Det første byrum, der etableres, bliver formentligt Asger Jorns Plads, der kommer til at ligge ved det kommende Byens Hus for enden af Asger Jorns Allé ud mod Kalvebod Fælled. Etableringen af Asger Jorns Plads vil gå i gang samtidig med, at Byens Hus færdiggøres. Det forventes, at Byens Hus står færdig i begyndelsen af 2025.

Translate »