BADNING I ØRESTADS KANALER OG SØER?

Af Steen Jürs, formand, GF Ørestad Syd

I et indlæg i Ørestad Avis uge 10 er formand for Ørestad Vandlaug, André Just Vedgren, frustreret over det han mener er konspirationsteorier omkring initiativet til at etablere badesø i søerne.

Jeg ved ikke om jeg er enig, men konspirationsteorier næres ofte af usikkerhed – i dette tilfælde om: hvad er det initiativtagerne forestiller sig der skal laves, hvordan skal det ske og hvem har egentlig beslutningskompetencen?

Fra initiativtagerne er der kun kommet en meget åben beskrivelse (i indkaldelse til borgermøde) af hvad man forestiller sig – og det medfører jo at alle kan lægge sin forestilling ind i hvad det kan blive til. Initiativtagerne har valgt tavshed i forhold til diskussionen på facebook – og svarede stort set ikke på spørgsmål på mødet – og heller ikke derefter. Så der mangler dialog.

André opfordrer til at man skal gøre sin indflydelse gældende gennem deltagelse i den måde Ørestads fællesarealer styres på – og det kan jeg kun være enig i. André burde derfor have nævnt at Vandlauget har modtaget udtalelser/indsigelser fra alle ejerforeninger der har ejendomme ud til søerne. Disse ejerforeninger er medlemmer af Grundejerforeningen Ørestad Syd (og dermed også repræsenteret i Vandlauget som André beskriver).

Alle disse udtalelser går imod initiativet, primært af to årsager: man ønsker ikke at ødelægge søernes flora og fauna (som André skriver: ’vi er ret stolte af den store artsmangfoldighed i kanaler og søer’); man ønsker ikke de påvirkninger af lokalmiljøet som en badesø kan medføre i form af mange besøgende mennesker, problemer med støj, skrald etc.

Jeg kan ikke se for mig et projekt der ikke ’kommer til at få konsekvenser uden for vandarealet’ og derfor må det ’naturligt også … involvere den lokale grundejerforening’. Grundejerforeningen Ørestad Syd vil selvfølgelig opfatte det som et projekt som den har en primær interesse i og indflydelse på.

Grundejerforeningen Ørestad Syd har behandlet sagen på seneste bestyrelsesmøde og har i enighed taget ejerforeningernes udtalelser til efterretning og udtrykker at grundejerforeningen er imod bademulighed i søerne – og dette også er mandatet for grundejerforeningens repræsentant i Vandlaugets bestyrelse.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »