Bedre forhold for københavnere med handicap

Skrevet af Lea Friedberg (S) (foto) og Laura Rosenvinge (S), medlemmer af Borgerrepræsentationen i København

Forholdene omkring tilgængeligheden for Københavnere med handicap, har længe været dybt kritisable her i byen. Det er besværligt at komme rundt i byen, og der har været mangel på fritidstilbud og aktiviteter, især til børn.

I Københavns Kommune har vi nu muligheden for at etablere bedre idrætsfaciliter for elever og fritidsbrugere med funktionsnedsættelse ved den nye specialskole i Ørestad. Vi håber derfor, at vores kollegaer på Rådhuset forstår alvoren, og tager det med til forhandlingsbordet ved det kommende minibudget her i foråret.

Det er indiskutabelt, at alle børn og unge har brug for et inkluderende fritidsliv med et godt fællesskab og sunde vaner. Derfor er det også helt urimeligt, at København ikke har været bedre til at give tilbud og skabe rum til børn og unge, der har et handicap, så de har mulighed for at deltage på lige fod med andre.

Vi mener, at det er absurd, hvis den måde vi har indrettet os på, skal være en hindring for at bestemte grupper ikke kan deltage grundet mangelfulde faciliteter. Især når man ved, at borgere med handicap typisk har lavere livskvalitet og i højere grad har tendens til ensomhed. Vi har derfor et klart ønske om, at flere personer med handicap skal dyrke idræt.

Vi har også talt med mange, der savner muligheden for at kunne udfolde sig, have det sjovt og indgå i nye fællesskaber. Her ser vi bedre fritidstilbud, som en klar løsning til at øge trivslen. Derfor er vi utroligt glade for, at der lige nu bliver udarbejdet en model for, hvordan en idrætshal ved specialskolen i Ørestad skal tilpasses således, at alle københavnere kan benyttet den.

Nu er vores håb og ønske bare, at budgetpartierne tager det med til dette års minibudget, og afsætter de nødvendige midler. Vi er nødt til at satse på de helt store investeringer for at sikre, at der er de rigtige tilbud. Hvis budgetpartierne ikke løfter denne vigtige dagsorden, vil vi I Socialdemokratiet kæmpe videre for det.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »