BOLIGBYGGGERI FALDER

Der bygges færre og færre boliger i København. “Udviklingen skal vendes,” siger Overborgmester.

I 2023 blev der bygget 3.916 nye boliger mod 4.047 i 2022. De fleste boliger bygges i Ørestad og Carlsbergbyen. Det viser nye tal fra Københavns Kommune.

Men faldet i byggeriet nærmer sig en halvering af byggeaktiviteten i forhold til Coronaårene. I 2020 og 2021 blev der bygget hhv. 5.399 og 6.595 boliger. Årsagen skal bl.a. findes i nedlukninger og forsyningsproblemer under coronapandemien samt stigende bygge- og materialepriser.

Og der er stadig behov for flere boliger i København. Frem mod 2050 ventes København at vokse med knap 100.000 nye borgere. Det giver et forventet behov for 64.000 nye boliger frem mod 2050, men dertil kommer et efterslæb i boligbyggeriet efter finanskrisen, hvor kommunen er vokset med flere familier end boliger.

Mange af de nye indbyggere kommer ikke fra tilflytning, men på grund af stigende fødselstal i København. Det vil sige at de københavnske familier bliver større, og efterspørger større boliger. En anden gruppe, som medvirker til at indbyggertallet vokser, er udenlandske tilflyttere.

“”Vi er nødt til at få bygget langt flere boliger, hvis vi skal sikre, at københavnske familier og vores børn skal kunne blive boende og trives i byen. Den udvikling, vi ser lige nu, må ikke bide sig fast. Derfor bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan vi udvider byen på en klog måde, så vi får skabt plads og boliger til københavnerne. Det bliver opgaven, når vi senere på året skal vedtage en ny kommuneplan. København skal være en by, hvor man kan bo hele livet – ikke en lukket fest for dem med penge på lommen,” udtaler Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »