Borgerforening vil se fremad

Ørestad Syd Borgerforening vil lægge interne stridighederne til side og se fremad. Efter et langt møde og masser af debat godkendte generalforsamlingen tirsdag aften bestyrelsens beretning, stemte for vedtægtsændringer og sagde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer.

Ørestad Syd Borgerforening blev stiftet i marts måned 2022, så det var foreningens første ordinære generalforsmaling, som fandt sted i tirsdags.  

I ugen op til generalforsamlingen bragte orestad-avis.dk to debatindlæg af henholdsvis Tina Solveig Koch og bestyrelsesmedlem Jens Frydenvang.

Solveig Koch skrev bl.a. i debatindlægget, at “det er alt for tidligt at tilsidesætte de drømme og visioner der sidste vinter førte til en stiftende generalforsamling”. Og at bestyrelsens forslag ville centralisere “magt og aktivitet til bestyrelsen.”

Desuden havde bestyrelsen ikke fået etableret en foreningskonto, og bad derfor medlemmerne om at betale ind på en privat konto.

Jens Frydenvang svarede, at det var naturligt at justere vedtægterne i den nye forening, og at borgerforeningen arbejdede hårdt på at få oprettet en foreningskonto, men at det var svært på grund af de skrappe hvidvaskregler, som gør at bankerne stiller høje krav til foreningerne. 

Langt, godt møde

På generalforsamlingenryg ved mødte 21 stemmeberettigede medlemmer op, dertil kom yderligere medlemmer, som ikke havde betalt kontingent ind på kontoen. 

Mødet blev langt, og der var mange diskusssioner, fortæller Tina Solveig Koch

“Men jeg synes at vi kritikere fik svar på mange af vores spørgsmål, og jeg er tror nu, at foreningen er på rette vej,” siger Tina Solveilg Koch.

Hun hæfter sig ved, at foreningen forventer at få en rigtig konto snart, og at foreningens bestemmelser om arbejdsgrupper stadig betyder, at arbejdsgrupperne er en central del af foreningens arbejde. At bestyrelsen er gået fra syv til fem medlemmer, kan hun også acceptere.

“Vi fik afleveret vores budskaber. Nu kan vi lægge stridighederne til side, og det giver mere arbedsro,” siger hun. 

Ser fremad

Formand for foreningen er Peter Hjorth, som også er meget tilfreds med den første ordinære generalforsamling, især fordi at der var opbakning til beretningen og en samlet tro på fremtiden. 

“Bestyrelsen har været ned på fire medlemmer. Nu er vi fem, og har fået to nye ind, Louise Mathiasen og Daniel Capello, så vi nu er fem i bestyrelsen. Det giver os flere kræfter til at arbejde for bydelen. Nu skal vi i gang med at lave arbejdsgrupper og føre alle vores idéer ud i livet” siger Peter Hjorth.

Foreningen har bl.a. startet et samarbejdsprojekt med UN17 Village om ‘naboskab på tværs’. En arbejdsgruppe skal arbejde med at få indflydelse og medbestemmelse i kulturhuset Byens Hus. Andre vil starte en vintervadeklub i detn nye badezone i Kalvebodløbet. 

Penge til fester

Et stort lyspunkt ved generalforsamlingen var planlægningen af kulturelle og sociale arrangmeneter i 2023. 

Efter aftale med Dennis Holm (Rema1000) og By & Havn har Ørestad Syd Borgerforening fået overdraget ansvaret for at drive og administrere Ørestad Street Food på Asgers Jorns Allé. 

Aftalen betyder at ØSB skal stå for drift af Street Food pladsen og opkræve madvognenes ‘husleje’. 

Til gengæld kan de bruge lejeindtægterne på cirka 300.000 kroner til kulturelle og sociale aktiviteter, som kommer hele Ørestad Syd til gode.

“Det betyder at vi allerede i år kan afhoklde 8-10 arrangmenter. Ikke kun ved streetfood markedet, men også adre steder i bydelen,” siger Peter Hjorth.

Han tilføjer at Ørestad Street Food sandsynligvis ikke kan blive på den nuværende plads til næste år på grund af byggeprojekter. 

“Men jeg håber personligt at vi kan finde et andet sted i Ørestad Syd til street food. Sådan at ordningen med os kan fortsætte i en eller anden form,” siger han.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »