Borgermøde: Det haster med overdækning af motorvejen

Vi rapporterer fra det store borgermøde forleden, hvor der både var oplæg af arkitekter m.fl. og politikerpanel.

Omkring 200 borgere mødte frem til borgermøde om overdækning af motorvejen. folketinget har vedtaget en udvidelse af motorvejen, men allerede nu er støjniveauet langt over det anbefalede, viser beboernes egne støjmålinger. Men en overdækket Øresundsforbindelse har lange udsigter. “I skulle invitere Folketinget med til et nyt borgermøde, for staten skal være med i projektet,” sagde Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL).

I en næsten helt fyldt mødesal på Crowne Plaza var der torsdag 24. februar oplæg og debat om en kommende overdækning af Øresundsforbindelsenen. Mødet var arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg, for problemet med støj angår mange beboere i Ørestad og naboområder. Men mange af deltagerne til mødet kom faktisk fra Tårnby, og de ønsker at en ny overdækning skal føres helt frem til Tårnbytunnelen ved Tårnby Torv.

Ørestadbeboer Safia Ullah var den første oplægsholder. Det var Safia Ullah, som satte fart i debatten om støj fra motorvejen da hun i maj 2021 skrev et åbent brev om problemerne, startede en initiativgruppe og blev inviteret til samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg. Siden har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget, at man skal forsøge at finde penge til en forundersøgelse af mulighederne for at overdække Øresundsforbindelsen ved Ørestad, evt. helt hen til Tårnby.

Safia Ullan startede med at vise nogle håndholdte videooptagelser med støjmålinger, som beboere langs motorvejen har lavet. De viste måleresultater på mellem 50 og 70 dB. både om morgen, middag og aften, og både i regnvejr og solskin.
Det tøjet gør, er at den fortæller kroppen “Hjælp, her er farligt, jeg skal væk herfra”, Det giver stress, når man påvirkes af støj i årevis. Vi er rigtig mange borgere, som mener at der skal låg på den motorvej. Man skulle aldrig have ført en motorvej gennem et beboelsesområde. Men fordelen ved at overdække den nu, i forhold til for 25 år siden, er at der er kommet mange nye byggematerialer og teknologier, som gør det billigere,” fortalte Safia Ullah blandt andet.

Adskillige af de fremmødte beboerne kunne kun give Safia Ullah ret i, at støjen er blevet uudholdelig.

“Vi åbner aldrig vores indser længere, heller ikke om sommeren. Vi må i stedet bruge blæsere indendørs for at få noget luftgennemstrømning i huset,” fortalte en kvinde som bor i villaområdet mellem Ørestad og Tårnby.

“Vi kan til nød sidde i baghaven, væk fra motorvejen, hvis vi vil være i vores have,” fortalte en anden.

“De sidste fem år er det bare blevet værre og værre. Jeg elsker at være i haven, men nu har jeg altid headset på når jeg er der,” sagde en tredje.

“Nu vil de udvide motorvejen med to spor mere. Om nogle år kommer Femernforbindelsen, og trafikken stiger endnu mere på Amager. Det kan ikke være rigtigt at tusindvis af mennesker skal leve med den støj,” sagde en anden.

Tunnel til ‘Tårnby!
De mange deltagere fra Tårnby Kommune var vrede over, at debatten kun handlede om Ørestad.
“Hallo, det vil da være helt skørt hvis man kun laver en overdækning på 400 meter i Ørestad. Vi er jo tusinder af borgere, som har det samme problem i Tårnby. Overdækningen skal da være meget længere,” sagde en Tårnbyborger.

Overdækning til 98 milliarder
På mødet deltog også Rune Veile fra arkitektfirmaet URAN POWER og Frederik Lyng fra BIG – Bjarke Ingels Group. De kunne fortælle om en række projekter fra udlandet, hvor motorveje tæt på byområder er blevet overdækket i de senere år. I Boston i USA gik en motorvej tværs gennem bymidten, den er nu omdannet til en langstrakt park. Men det kostede så også 98 mio. kroner. Et andet projekt er Hamburger Deckel i Tyskland, hvor tre motorvejsstrækninger tæt på Hamborg er omdannet til parker og udearealer. Her har bystyret ‘byttet grunde’ med nærliggende kolonihaver, så de er flyttet ud på det nye grønne område, og kommunen har lavet byudvikling i områderne langs med parkerne. I Danmark har arkitekterne arbejdet med flere projekter. I Lyngby har kommunen fået lavet beregninger for en nedgravning af 700 meter motorvej. Beregning3e viste bl.a. at salg af grundene ovenpå motorvejen kunne bidrage med ⅓ af omkostningerne ved at lave overdækningen. Projektet er nu sat på pause.

Støj i begge ender
“Vores erfaring er, at motorvejsoverdækninger er en utroligt komplekse opgaver, som altid har mange parter, og som koster mange penge. Vi ved også fra mange projekter, at hvis man vil opnår støjreduktion, så skal overdækningen være mindst 2 kilometer lang. Det skyldes at der vil opstår ekstra støj for enderne af en overdækning, der hvor bilerne kommer ud i hver ende. Og det kan modvirke effekten af støjreduktionen i området omkring overdækningen,” sagde Rune Vejle, som i 2014 var med til at lave et visionsforslag for en overdækning af Øresundsforbindelsen ved Ørestad. Tanken var at flytte det planlagte Amagerfælledkvarter op på motorvejen og skabe en mere sammenhængende Ørestad.

“Dengang tænkte vi meget på at skabe et tæt bebygget centrum i Ørestad, men højhuse, butikker og kontorer. Sidenhen har vi arbejdet med løsninger, som indeholder mange flere funktioner. Både lette overdækninger til grønne områder eller vedvarende energiparker med solceller. I kombination med tungere konstruktioner, som kan bære nyt byggeri,” fortalte han.

By & Havn positiv
Kommunkationschef Kristian Wederkinck Olesen fra By & Havn fortælte på mødet om at By & Havn er meget positiv over for en overdækning. “Øresundsforbindelsen ved Ørestad er faktisk planlagt og dimensioneret, så det kan lade sig gøre, og by & Havn ejer byggeretten ovenpå de 400 meter af forbindelsen, som går gennem Ørestad. I nogle år havde ‘en stor offentlig institution’ også reserveret grunden, men den er nu ledig igen.
“Der vil være mange fordele ved at overdække strækningen set fra vores side. Men om en overdækning skal gå helt hen til Tårnby, og om det skal være en businesscase, som hviler økonomisk i sig selv, eller en offentlig investering i grønne områder osv., det er alt sammen politisk beslutninger, som skal tages først,” sagde han blandt andet.

“Jeg kan helt ærligt ikke love noget. Der er også andre støjprojekter i kommunen, og vi kan heller ikke løfte opgaven alene. Staten og nabokommunerne må være med til at løse de problemer, som trafikken skaber,” sagde Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL).

Politikere: Hvis og måske…
I en paneldebat deltog tre politikere fra Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Borgmester Allan Andersen (S) fra tårnby Kommune skulle også have deltaget, men var sygemeldt. Alle de tre politikere var positive overfor ideen om en overdækning. Sidste år var der fuld opbakning i Teknik- og Miljøudvalget til at bestille en forundersøgelse af projektet.
“Vi vil kæmpe for at få sat undersøgelserne i gang. Det er vigtigt at vi handler nu, hvor Folketinget har vedtaget en infrastrukturplan, som betyder at Øresundsmotorvejen skal udvides med et spor i hver retning. Det ville være fantasitisk, hvis overdækningen kan laves samtidig med udvidelsen,” sagde Jens-Kristian Lütken (V).
Men pengene til forundersøgelsen kommer først efter en forhandling i Borgerrepræsentationen i marts måned, og her er projektet i konkurrence med mange andre projekter i kommunen.
“Jeres møde her gør stort indtryk. Støj gør folk syge! Men det gælder jo for alle indfaldsvejene til København. Og Folketinget har kun afsat tre milliarder kroner til støjbekæmpelse i hele landet. Det er ikke realistisk at København betaler for det her alene. Vi bør få lavet en ny mobilitetesplan for hele hovedstadsregionen, og vi skal have tårnby med i det her projekt. Nu flere vi er om det, nu større er chancerne,” sagde Mette Reismann (S).

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL) gav også opbakning til en overdækning i Ørestad, men ville heller ikke love noget;
“Vi ønsker en overdækning herude, men der er ikke taget beslutning om en undersøgelse af projektet endnu. Staten og Tårnby Kommune skal være med, hvis den skal blive til noget, Det er dejligt at se hvor mange i er kommet i dag Men i skal fortsætte presset, og næste gang skal i invitere Folketingspolitikerne med til mødet,” sagde hun blandt andet.

“Jeg bor i Fælledhusene, og bruger aldrig min altan. Støjen er så massiv, at man kun kan være der med et headset på. Men mødet var en god start for at gøre noget med problemet. Jeg synes helt klart, at vi skal tænke langsigtet og samarbejde med Tårnby Kommune om en længere overdækning,” siger Tobias Zimling efter mødet.

Vil i det her?
Formand for Amager Vest Lokaludvalg, André Just Vedgren, syntes at politikerne svarede lidt lunkent:
“Jeg skal lige høre, er det her et projekt som i vil prioritere?” spurgte han.
Også Safia Ullah efterlyste lidt mere engagement fra politikerne:
“Af alle støjprojekter i hovedstaden må Øresundsforbindelsen ligge højest på jeres liste. Det er her at trafikken kommer til at stige mest i de kommende år!”
Men politikerne ville eller kunne ikke love noget:
“Det er ikke realistisk, at jeres overdækning kommer samtidig med motorvejsudvidelsen i 2030. Men bliv ved med at kæmpe, læg pres på folketinget, og gå sammen med Tårnby,” sagde Mette Reismannd (S).
“Vi må gøre havd vi kan. Og håbe på at der ikke går 30 år før overdækningen bliver til virkelighed,” sagde Jens-Kristian Lütken (V).

Og så gik deltagerne hver til sit. Hjem til den evindelige støj.
“Det her møde er en god start. Nu har vi bedre overblik over udfordringerne, og vejen frem. Men problemet er stort. Jeg bor højt oppe i Fælledhusene, og kan se ud over hele Naturpark Amager. Men altanen bruger jeg aldrig. Det er som at gå ind i en støjmur, når man åbner altandøren. Det er sgu lidt ærgerligt,” som Tobias Zimling sagde til Ørestad Avis efter mødet.

“Støjen er blevet meget værre de sidste fem år,” siger Mette Lamuth, som bor i Haveforeningen Våren lige ved siden af Ørestad. “Jeg elsker at gå i min have, men nu har jeg altid headset på,” siger Michael, som også bor i Våren. Her udfylder de en ‘ønskeseddel’ til overdækningen af Øresundsforbindelsen efter mødet.
Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »