Brug for ny Øresundsforbindelse – men hvor?

Det Svenske Trafikverket ønsker en ny Øresundsforbindelse inden 2050, men intet forslag opfylder alle behov. København vil helst have en metro til Malmø.

Det er snart på tide at begynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; Hvis den vel at mærke skal være på plads omkring 2050, hvor kapaciteten over Øresund ventes at være brugt op. Det viser den svenske statslige myndighed Trafikverkets nye rapporter om “kapacitet og redundans for passager- og godstrafik på veje og spor over Øresund”.

Indtil nu har Trafikverket undersøgt tre alternativer, skriver News Øresund. Nemlig HH-forbindelsen Helsingør-Helsingborg, Øresundsmetroen København-Malmø og Europasporet Landskrona-Nordhavn. De tre løsninger er alle udmærkede, men på hver sin måde, mener Trafikverket, som nu foreslår den svenske regering, at der gennemføres nye undersøgelser, men denne gang sammen med den danske side.

Fra svensk side er Trafikverkets konklusioner, at:

  1. Selve Øresundsforbindelsens kapacitet vil vare indtil omkring 2050; En ny forbindelse kræver, at arbejdet påbegyndes ret snart. Planlægingen tager længere tid end tidligere. Et eksempel er, at Øresundsbroen havde en miljøkonsekvensvurdering på 70 sider, mens Femern Bælt-tunnelens lyder på 15.000 sider.
  2. Der er flere muligheder for at forbedre vejtrafikken, men situationen er kritisk i forbindelse med godstog.
  3. Ingen af de tre alternativer opfylder alle behov. En Øresundsmetro ville udelukkende fokusere på lokal passagertogstrafik, en forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør vil have begrænsede muligheder for godstog, og en ny fuld vej- og togforbindelse mellem Landskrona og København ville kræve store investeringer i infrastruktur på begge sider af Øresund.

News Øresund har spurgt de ledende kommunalpolitikere i København, Landskrona og Helsingborg om deres ønsker. De er fortalere for hver deres løsning på den næste faste Øresundsforbindelse. Københavns overborgmester vil være glad for en ny dansk-svensk undersøgelse – men afviser på forhånd Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København.

Vejdelen af Europasporet forslås koblet direkte på Østlig Ringvej, som i forvejen forventes at have høj kapacitetsudnyttelse. Og Østlig Ringvej er allerede langt i planlægningen, og har en fastlagt linjeføring.
Desuden kræver projektet en ny jernbanestation etableret under jorden i tilknytning til Københavns Hovedbanegård. Her viser rapporten fra Trafikverket, at Europasporet på flere måder kan kollidere med eksisterende infrastruktur, ligesom det vil kræve store arbejdspladsområder midt i København, som måske vil gøre projektet umuligt at gennemføre.
“Jeg mener ikke, at Europasporet skal indgå i det videre arbejde med forbindelser over Øresund. Jeg kan ikke se, at projektet kan realiseres i en københavnsk kontekst,” udtaler Overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen (S) i et interview med News øresund 4. juli.

Hun mener til gengæld, at en Øresundsmetro mellem Københavns og Malmø vil aflaste den nuværende Øresundsforbindelse for persontrafik, og dermed frigøre kapacitet til godstransport.
“Vi har længe haft et godt samarbejde med Malmø, og det vil vi fortsætte med. Så længe vi kan se potentialer i at integrere vores arbejdsmarkeder yderligere, mener jeg, at vi bør afsøge mulighederne for at kunne styrke samarbejdet mellem vores byer for en mere sammenhængende Øresundsregion,” udtaler hun.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »