Budgetaftale: 60,9 millioner til Ørestad Idrætspark

Et flertal på rådhuset har vedtaget at afsætte 60,9 mio. kr. til en ny idrætspark i Ørestad Syd. Der er også sat penge af til en specialskole i Ørestad, til ØICC-netværket, og til planlægning af skole nummer fire i Ørestad.

Ørestad Idrætspark skal ligge på Metrovej øst for Vestamager metrostation på en grund, som kommunen allerede har købt. Her skal der anlægges kunstgræsbaner, klubhus og streetfaciliteter. I alt afsættes der 54,7 mio. kroner til byggeri af idrætsparken i årene 2023-2026. Dertil kommer 6,2 min kroner til drift af anlægget 2023-2026.

Oprindeligt skulle det idrætsparken først kunne åbne i 2026. Men med den nye bevilling kan der anlægges en midlertidig 11-ands bane samt nogle streetfaciliteter allerede næste år. Den færdige idrætspark kommer desuden til at rumme en 8-mands, en 5-mands samt to 3-mands kunstgræsbaner, alle med lysanlæg. Desuden er der afsat plads til et streetareal på 3.300 kvm, og et klubhus.

This describes the image
Illustration af idrætsparken med boldbaner, street faciliteter og klubhus.

Ørestad Idrætspark kommer både fodboldspillerne til gode, og skal være “centrum for åbne og inkluderende aktiviteter for områdets beboere”. Den nye 11-mands kunstgræsbane, der er en del af projektet, skal anlægges så den kan åbne allerede i juni 2023.

“Ørestad kommer til at vokse hen over de næste år, og det påkalder nye idrætsfaciliteter. Jeg er derfor meget begejstret over, at vi er kommet i mål med at afsætte 54,7 mio. kr. til at etablere en idrætspark i Ørestad. Det er både vigtigt for bydelen og for idrætten i København,” udtaler Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV).

Jens-Kristian Lütken (V) har som lokal borger i Ørestad og medlem af BR kæmpet for mere idræt til Ørestad i flere år:
”Det er fantastisk for Ørestad at bydelen nu endelig får de idrætsfaciliteter som der er så meget brug for. Jeg glæder mig især over at der også kommer et klubhus. Det har stor betydning for det sociale og det kommer til at skabe meget mere liv omkring Ørestad IF.”
”Alle børn og unge skal have mulighed for at blive en del af fællesskabet i en idrætsforening og det bliver der nu meget bedre mulighed for i Ørestad. Det er glædeligt at projektet endda bliver fremskyndet, således at der allerede fra næste år kan spilles fodbold på anlægget,” udtaler han.

Budgetaftale
Bevillingen til Idrætsparken er en del af den budgetaftale, som et flertal af partierne i Borgerrepræsentationen indgik fredag morgen. I aftalen er der flere projekter, som vedrører Ørestad. Her er dem, som vi kunne finde i aftaleteksten:

– Ørestad Idrætspark: Anlæg fra 2023. I alt 60,9 min. kroner.

– Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC):  Parterne er enige om at afsætte midler til Ørestad Innovation City Copenhagen, som skal være med til at fremme foreningens arbejde med at styrke Ørestads by- og erhvervsudviklingspotentialer. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.

– Kommende skole nummer fire i Ørestad: Den kommende skole i Fælledby ved Vejlands Allé bliver et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er enige om at afsætte en del af anlægsbevillingen nu “for yderligere at kvalificere projektet frem mod anlægsfasen”. Der afsættes 72,9 mio. kr. i årenei 2023-2025 og 6 mio. kr. i 2028 i en såkaldt tidlig anlægsbevilling til skolebyggeriet samt en sikker skolevejsanalyse.

– Ny Specialskole: Pavillonsskolen på Ørestads Boulevard 220 (i svinget forenden af vejen) skal indrettes til specialskole for 120 elever, når de nuværende elever flytter over på Hannemann skolen i Arenakvarteret. Skolen skal også have KKFO, klubpladser og idrætshal. Parterne er enige om at afsætte 69,6 mio. kr. samlet til planlægnings- og anlægsudgifter og udgifter til såkaldt tidlig opstart.

Redaktionen

Et flertal på rådhuset har vedtaget at afsætte 60,9 mio. kr. til en ny idrætspark i Ørestad Syd. Der er også sat penge af til en specialskole i Ørestad, til ØICC-netværket, og til planlægning af skole nummer fire i Ørestad.

Translate »