Budgetforlig: Penge til ny skole

Syv partier i Borgerrepræsentationen har lavetbudgetforlig for 2024. Der er blandt andet fundet penge til tidlig opstart af den nye skole i Fælledby. Også penge til flere undersøgelser af en overdækning af motorvejen – og til en ny daginstitution i Bellakvarteret.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik sent tirsdag aften en aftale om Københavns Kommunes budget for 2024.

Før sommer indgik partierne en principaftale om budget 2024 og budget 2025 for Københavns Kommune. Så det var ikke uventet at netop disse syv partier nu har indgået aftalen. Allerede mandag stod det klart, at Enhedslisten og Alternativet ikke ville komme med i de afgørende forhandlinger. En del Aftalen betyder, at Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint. SF står uden for denne del af aftalen.

“Flere københavnere har det svært og har brug for fællesskabets hjælp. Derfor har Socialdemokratiet med budgetaftalen prioriteret kernedriften til vores børn og de mest udsatte. En by er altid i bevægelse. Vi investerer, så hverdagen kan fungere i en by, der bliver ved med at vokse. Med mere metro, sikre skoleveje, vildere natur i byen, kultur og idræt. Tak til partierne for samarbejdet. Vi tager ansvar for Københavns fremtid,” udtaler Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

For Ørestads vedkommende er der afsat penge til:

Tidlig opstart af skolen i Fælled By
Skolen i Fælled By skal starte tidligt op med skolestart i 2024. Det skal ske i pavilloner et sted i Ørestad. Parterne er enige om at afsætte:

 • 31,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til inventar, undervisnings- og beskæftigelsesmidler,
  flytning og bustransport til idrætsundervisning.
 • 18,8 mio. kroner frem til 2030 til ombygning af pavilloner, befordring og ekstra personale.
 • 31,6 mio. kr. frem til 2030 til pavillon- og arealleje og vedligehold.

Ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Centret
For at imødekomme daginstitutionsbehovet i Ørestad er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en 9 gruppers daginstitution i Bella Centret. Der afsættes:

 • 75,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af lokaler, rådgivning og montering.
 • 0,5 mio. kr. på service i 2025 og frem til vedligehold.

Daginstitution på Ørestads Boulevard 224
Der afsættes:

 • 18,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til planlægning af 34 nye daginstitutionsgrupper,
  daginstitution på Ørestads boulevard 224 og planlægning af en 5-7 gruppers CO2-neutral daginstitution.

Flere kongresser til Ørestad
Parterne er enige om at fortsætte kommunens vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Det betyder bl.a. penge til at markedsføre København – og Ørestad – som kongresby.
Der afsættes:

 • 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til City of Congresses.
 • 2,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til erhvervs- og turismefremme i regi af Copenhagen
  Capacity.
 • 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af styrket kongresturisme – fra erhvervsturist til privatturist.
 • 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af styrket kongresturisme – styrkelse af
  City of Congresses.
 • 6,5 mio. kr. på service i 2024 og 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2027 til øget støtte til Copenhagen Capacity.
 • 0,7 mio. kr. på service årligt i 2024-2027 til tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København

Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen
For at reducere støjniveauet på Øresundsmotorvejen til gavn for områdets beboere er parterne enige om at afsætte midler til det videre arbejde med at overdække Øresundsmotorvejen.
Der afsættes:

 • 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til udvidet undersøgelse af en priseffektiv støjreduktion. Parterne noterer, at overdækning af Helsingørmotorvejen også undersøges.

Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad
Forligskredsen er enige om til budget 2025 at se på finansiering til et pilotprojekt i Ørestad vedrørende
effektiv udnyttelse af bygningernes energiforbrug, der skal iværksættes og implementeres i Ørestad.
Pilotprojektet vil omhandle de Flex-energiløsninger, der er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR, IBM og Energi Danmark.

Byens grønne kiler
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en samlet plan for flere grønne kiler og sammenhængende grønne områder i Københavns Kommune frem mod budget 2025. Planen skal bl.a. indbefatte ‘Fra Fælled til Strand’ på tværs af Sundby samt Træpolitikkens målsætning om 100.000 flere træer i Københavns Kommune.

Trafikanalyse og trafikplan for Amager
Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af trafikforholdene på Amager, udarbejde en trafikplan for bydelen, igangsætte en visionsproces for bydelen samt sikre et overordnet paradigmeskift for lokale trafikplaner.
Der afsættes:

 • 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at sikre et overordnet paradigmeskift for lokale trafikplaner og udarbejdelse af analyse og udkast til trafikplan for Amager samt proces for vision for bydelen.

Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej
Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal belyse mulighederne for at forbedre de trafikale forhold på Artillerivej mellem Vejlands Alle og Rundholtsvej, herunder ved Boldklubben Hekla.

Mere vild natur på Amager Fælled
Der afsættes:

 • 0,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af overdrev på boldbanerne øst for Artillerivej. 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af overdrevet.
 • 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til fjernelse af asfalt og udsåning af hjemmehørende frø på modelflyvebanen. 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af det anlagte overdrev på modelflyvebanen.

Ørestad Avis vil i de kommende dage bringe mere om de forskellige tiltag i budgetaftalen, som har betydning for Ørestad.

Link til hele budgetaftalen

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »