Byggeri på Else Alfelts Vej skal være lidt højere

På Else Alfelts Vej 42 i Ørestad Syd bygger selskabet Nordstrøm ungdomsboliger, og nu vil man gerne have lov til at bygge højere.

Projektet drejer sig om et bofællesskab med 206 ungdomsboliger. Byggeriet kommer til at bestå af to ‘langhuse’ med en glasoverdækket atriumgård i midten. Her skal de unge have deres eget sociale torv under det store glastag mellem de to boligfløje.

Byggeriet er igang, men Nordstrøm har nu søgt om dispensation fra lokalplanen for at kunne overskride bygningshøjden, og etablere ventilationsanlæg på taget uden begrønning.

I alt drejer det sig om at facaden mod nord bliver 12 meter høj imod lokalplanens grænse på 11 meter. Desuden bliver ovenlyset i gårdrummet sat i 11,5 meters højde, imod grænsen på 11 meter. Desuden bliver teknikhusene på taget (til ventilationsanlæg) ikke begrønnet, som eller forudsat i lokalplanen.

Til kommunen har bygherren forklaret, at ovenlyset over gårdrummet vil give mere naturligt lys til gårdrummet og forbedrer beboernes muligheder for ophold og fællesskab. Den forhøjede facade mod nord skaber en mere afvekslende facadeudformning og giver bedre lysforhold til boligerne. Og begrønning af teknikhusene ville reducere effektiviteten af ventilationsanlægget.

Teknik- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse om dispensationen. Naboerne er blevet orienteret om dispensationen og har haft mulighed for at indgive bemærkninger.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »