Byggeri på fælleden genoptages ‘hurtigst muligt’

Fælledby kan genoptage byggeriet af 2000 boliger på Amager Fælled. Landsretten har i dag afgjort, at en midlertidig kendelse om ‘opsættende virkning’ er ugyldig. Arbejdet genoptages “så hurtigt som muligt”. Amager Fælleds Venner går til Højesteret for at få omstødt kendelsen.

Københavns Byret meddelte i December 2022 “opsættende virkning” i en retssag mellem Miljø- og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner. Det betød at byggeselskaber Fælledby P/S at satte byggeriet af 2000 boliger ved Vejlands Allé på Amager Fælled i bero, indtil den verserende retssag bliver afgjort.

I januar appellerede både Fælledby P/S, By & Havn og Miljø- og Fødevareklagenævnet kendelsen om opsætende virkning i et såkaldt kæremål. Den appel har nu ført til, at Landsretten har omstødt Byrettens kendelse.

“Vi er glade for Landsrettens afgørelse i dag, der bekræfter, at vi hele vejen igennem har overholdt alle krav til naturbeskyttelse i området og til miljølovgivningen i øvrigt. Dermed er spørgsmålet om naturens beskyttelse afsluttet, idet den resterende del af sagen udelukkende handler om myndighedernes interne procedurer”, udtaler Adm. direktør i Fælledby P/S, Erling Thygesen.

Arbejdet i Fælledby forventes at blive genoptaget så hurtigt som muligt, oplyser Fælledby P/S. Selskabet vil inden længe åbne nogle nye besøgsfaciliteter, hvor interesserede borgere kan opleve området og høre meget mere om projektet.

Fælledvenner går videre til Højesteret
Amager Fælleds Venner har reageret på den nye kendelse fra Landsretten ved at bede Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe kendelsen for Højesteret. Her vil man anmode om, at der igen indføres opsættende virkning, også i den tid hvor Højesteret behandler sagen.

Amager Fælleds Venner vil argumenterer for at Byretten allerede har vurderet, at Amager Fælleds Venner har et rimeligt grundlag for at vinde hovedsagen. Byretten vurderer også, at en fortsættelse af sagen kan gøre uoprettelig skade på naturen.

Landsretten vurderer, at der er tale om et lovbestemt projekt, og mener ikke, at den manglende høring af offentligheden kan danne grundlag for meddelelse af opsættende virkning. Ligeledes mener Landsretten at der er tvivl om, hvorvidt Amager Fælleds Venner vil få medhold i hovedsagen.

”Fælledby har ved at gå i gang med byggearbejdet helt ignoreret, at en sag ikke er afgjort, når den bliver bragt for retten. Sagen kan ende med at erklære byggeriet ugyldigt. Fælledby spiller derfor hasard med både økonomi og natur ved at fortsætte byggeriet”, siger talsmand for Amager Fælleds Venner Knud Erik Hansen.

”Med det, der er lavet indtil nu, kan naturen uden større omkostninger genoprettes.Bliver der først lagt cement ud, bliver det både vanskeligere og dyrere at genoprette naturen”, tilføjer han.


FAKTA om Fælledby

  • Amager Fælleds Venner anlagde i februar 2022 sag i Byretten imod Miljø- og Fødevareklagenævnet om lovligheden af lokalplan og VVM-tilladelse for det planlagte byggeri på Amager Fælled.
  • Fælledby gik alligevel i gang med byggeriet i begyndelse af 2022.
  • 12. december 2022 afsagde Byretten en kendelse, som pålagde Fælledby at indstille byggearbejdet på Amager Fælled. Byggearbejdet stoppede kort efter.
  • I januar 2023 appellerede både Fælledby P/S, By & Havn og Miljø- og Fødevareklagenævnet kendelsen om opsætende virkning i et såkaldt kæremål. Den appel har nu ført til, at Landsretten har omstødt Byrettens kendelse.
  • Bygherre er projektselskabet Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn
  • Fælledby vil udgøre i alt 219.000 kvadratmeter etageareal.
  • Den færdige bydel skal huse 2000 boliger, to børneinstitutioner, en skole, et plejecenter og lokale butikker
  • 25% af boligerne bliver almene og med de almene boligorganisationer som bygherre
  • Omkring en tredjedel af området bliver genetableret som naturarealer med “særligt fokus på vild, bynær natur”.
Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »