Byretten: Nu kan der bygges igen på fælleden

Københavns Byret har i dag  23. december ophævet et forbud mod det byggeforberedende arbejde på Fælledbys projektområde på Amager Fælled. Forbuddet har været gældende siden 20. august. Det kom, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet tilkendte en række klager opsættende virkning i juli.

Alle klagepunkter blev efterfølgende afvist af nævnene i deres endelige afgørelser 14. december.

“Afgørelserne stadfæstede, at projektets naturbeskyttelse var fuldt ud tilfredsstillende, og at lokalplan og miljørapport fortsat er gældende. Det betyder også, at myndighedernes tilladelser til det indledende jordarbejde og nedrivning af det tidligere vandrehjem fortsat gælder,” skriver selskabet Fælledby A/S i dag i en pressemeddelelse.

Fælledby kan nu fortsætte nedrivningen af det tidligere vandrehjem og genoptage den såkaldte grundmodning på projektområdet. Selskabet kan også begynde at søge om byggetilladelser til opførelse af de første byggerier.

”Det har været vigtigt for os at få rettens ord for, at hele grundlaget for opførelsen af Fælledby er i orden. Det har vi nu fået, og det er vi glade for. Nu er vi  sikre på, at de oprindelige byggeplaner var i orden og fortsat gælder, at myndighedernes udstedte tilladelser er gyldige, og at vi kan igangsætte det fysiske arbejde på området, så snart vi er klar,” siger Fælledbys adm. direktør Erling Thygesen i pressemeddelelsen.

Translate »