Data Lab viser hvordan vi bruger Ørestad 

Årsmøde: ØICC er partner i udviklingen af et nyt ‘datakollektiv’ som skal give bedre viden og overblik for alle aktører, der arbejder med byudvikling og bylivsudvikling. 

Urban Insights Data Lab. Det er navnet på et af ØICC’ store samarbejdsprojekter, hvor flere medlemsvirksomheder deltager.

Projektet ledes af Peter Bjørn Larsen, CEO i Smart City Insights og beboer i Ørestad. Han fortalte om projektet på årsmødet for ØICC (Ø*restad Innovation City Copenhagen) 30. april.

Ørestad bruges som en ‘modelby’ i arbejdet med at skabe en model for en ny måde at lave dataindsamling og databehandling, når man skal skabe byudvikling og bymiljøer.

“Der er et stort behov mange steder for at få bedre overblik og  bedre data, når man vil udvikle byområder og gøre dem sundere, grønnere og ‘liveable’. 

I dag arbejder man med fragmenteret viden – man leder efter data alene, og deler ikke sine data med nogen. I volres projekt finder vi ud af, hvilken viden der gør en forskel, og hvad og hvor der er efterspørgsel efter den. Vio vil opbygge et datakollektiv, hvor alle kan deltage og bidrage på tværs af byer, kommuner og virksomheder,” fortalte Peter Bjørn Larsen.

Hvor kommer folk fra?
Som eksempel nævner han det store kunst- og arkitekturprojekt B yens Scne, hvor byrummene omkring Royal Arena, Bella Arena og DR Koncerthuset skal omdannes i de kommende år.

“Vi har brug for at vide, hvid der kommer til arenaerne, om de var gladef or at være der, og de måske gerne vil bo i Ørestad. Vi skafffer vores viden om dette ved at se på mobilitetsdata, dvs. offentlig tilgængelig data fra folks mobiltelefoner. og fra sociale medier, altså hvem og hvad der skrives om et bestemt sted eller en bestemt begivenhed. Et spørgeskema besvares måske af 200 mennesker. Vores analyse af sociale medier bygger på op til 10.000 opslag!” forklarede Peter Bjørn Larsen.

Hvad laver vi når vi har fri?
Det nye datalab har på samme måde lavet et pilotprojekt om brugen af fælleden og et andet om internationale konferencegæster i Bella Center. 

Urban Insights Data Lab afsluttes til næste år med bl.a. en analyse af bymiljø og behov i Ørestad.

“Hvad angår beboerne i Ørestad kunne man også undersøge, hvordan vi bevæger os rundt i bydlen, og hvor vi tager han når vi har fri. Det giver et meget bedre billede, af, hvad der egentlig mangler af tilbud.

Alle vil gerne vide, hvad der gør folk glade for at bo i bestemt et område. Det kan handle om behov, drømme, relationer eller fællesskaber,” sagde Peter Bjørn Larsen. 

Translate »