Debat: Naturpark Amager ødelægger naturmagien

Af Erling Krabbe, Biolog, Beboer på Robert Jacobsens Vej

Placeringen af den nye ”horisontpavillon” er en skandale.

Kalvebod Fælled er, med sine 2000 hektar åben og ubebygget strandeng, unik i Hovedstadsområdet. Ingen andre steder kan man, udover Saltholm, opleve naturmagien i så stort et landskab, når man går ud over de kæmpestore vidder.

Men organisationen bag Naturpark Amager, bestående af et partnerskab mellem Naturstyrelsen, By & Havn, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune, mener åbenbart at det er for stærk kost for de besøgende. På bedste, danske curlingmentalitetsvis mener de at der skal være et ”støttepunkt” man kan have som et trygt mål ude i landskabet, da det ellers er for overvældende med al den store natur.

Derfor er man nu i gang med at opføre en såkaldt ”horisontpavillon” ude på Koklapperne. Denne overflødige og skæmmende bygning med 7 m højt tag er placeret intet mindre end midt ude på de åbne sletter, og kan ses fra alle verdenshjørner på flere kilometers afstand.

Det er mig ubegribeligt, at man kan finde på det. Det er for mig at se at udvise total manglende respekt for det åbne landskab og områdets landskabelige værdier. Kalvebod Fælled er ovenikøbet omfattet af en fredning, som bl.a. rummer bestemmelser om bevarelse af landskabsværdierne, og det er udpeget som naturbeskyttet naturtype og er et Natura 2000 internationalt beskyttet naturområde. Der bør derfor være meget tungtvejende grunde for at give lov til en sådan placering.  Men fredningsnævnet gav af uforståelige grunde dispensation. Det er bekymrende. 

Hvad der er endnu mere uforståeligt for mig er, at Naturstyrelsen som lodsejer gav lov til dette projekt. Alle andre støttepunkter på Kalvebod Fælled, herunder udsigtsplatforme, fugletårne mv. er diskret placeret i udkanten af området, under respekt for det åbne landskab.

Det kan give en bekymringer om, hvorvidt man fremover kan føle sig tryg ved Naturstyrelsen som forvalter af vores fælles naturarv, når den tillader sådan et fejlskud.  Naturstyrelsen, som ellers gør det så godt på Kalvebod Fælled.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Close