Dennis: ‘De har ingen vilje til forhandling’

Skrevet af Jakob Korshøj

Dennis Holm, indehaver af Rema 1000-butikkerne i Ørestad, har opgivet at forhandle med 3B om butikslokaler.

Dennis Holm, der til dagligt driver de to Rema 1000-butikker i Ørestad, har været i dialog med 3B om at købe butikslokalerne i stueetagen af det kommende byggeri Generationernes Træhus ud til Asger Jorns Allé, hvoraf 75 % af lokalerne ifølge lokalplanen skal være aktive med publikumsorienterede serviceerhverv. 
Han har blandt andet ønsket at købe sig ind i hele stueetagen på 567 m2, så de kan indrettes med butikker og caféer. Sammen med sit investornetværk ønsker han nemlig at bidrage til et mere aktivt gadeliv i Ørestad Syd, men ifølge ham er 3B svære at danse med og ”udviser mangel på vilje til at imødekomme lokalplanens mål om flere butikker i gadeplan.”

Alt for højt prisforslag
Ifølge ham er det svært at få konkrete priser og forslag ud af 3B, og når der endelig kommer et prisforslag, er det alt for højt, hvis man sammenligner med resten af København. Den garvede købmand kan heller ikke nikke genkendende til 3B’s argument til Teknik- og Miljøforvaltningen om, at “det er vanskeligt at tiltrække butikker og andre publikumsorienteret service i det nuværende økonomiske klima i Ørestad, og at en præcisering af lokalplanens anvendelsesbestemmelser næppe vil fremme antallet af butikker og lignende”.

”Jeg kender mange iværksættere, der vil starte butik, så det passer simpelthen ikke, at de økonomiske konjunkturer skulle være en udfordring. Jeg kender en thairestaurant, en frisør, en caféejer og flere, der ønsker sig lokaler her.” fortæller Dennis Holm om det kommende projekt.

”Jeg kender mange iværksættere, der vil starte butik, så det passer simpelthen ikke, at de økonomiske konjunkturer skulle være en udfordring,” siger Dennis Holm.

Projektet ’Generationernes Træhus’, som skal bygges af det almennyttige boligselskab 3B, har på det seneste været i kikkerten hos politikere såvel som ’Beboernetværket i Ørestad Syd’, hvor sidstnævnte har arbejdet hårdt for at holde politikerne fast på lokalplanen for Asger Jorns Allé, som har til formal at udvikle gaden til en aktiv handelsgade med butikker i gadeplan.

Langt fra sikkert 
Men da Teknik- og Miljøudvalget 26. april vedtog byggeriet, blev den oprindelige plan for byggeriet ikke ændret grundlæggende, trods kritiske røster fra beboere i Ørestad Syd. Inden fremlæggelsen for politikerne havde 3B øget arealet til publikumsorienterede serviceerhverv fra 379 m2 til 567 m2, så projektet ville opfylde lokalplanens bestemmelser. Men det blev i vedtagelsen af forvaltningen også noteret at:
“Hvis det mod forventning ikke lykkes 3B at finde købere til de ekstra erhvervsarealer, kan det almene projekt ikke realiseres inden for den maximale anskaffelsessum. Byggeriet vil derfor skulle opføres efter det oprindelige projekt med 379 m2 erhvervsareal, da 3B ikke har økonomisk mulighed for at påtage sig risikoen for underskud på udlejning af erhvervsarealerne”. Dermed er det langt fra sikkert, at de 60 % af stueetagen afsættes til butiksformål.

Dette blev netop vedtaget i henhold til 3B’s argument om, at de økonomiske konjunkturer i bydelen ikke stemmer overens med mulighederne for at stille det omfang af erhvervslokaler til rådighed.

Vendte ikke tilbage
Men det er her, at købmand Dennis Holm, som har et større iværksætternetværk i Ørestad, rynker på næsen:
”Jeg fik først en pris fra 3B på de 379 m2, som i øvrigt var en ret besværlig proces. De priser var for mig alt for høje, hvis man sammenligner med priserne for erhvervslokaler i resten af byen, og jeg vil jo også gerne som investor kunne se et afkast på minimum 5 %. De ville have 9 mio. kroner kontant for de 379 m2, men jeg ville ikke gå længere op end til 6 mio. kroner, og det ville de ikke gå med til. Efterfølgende fik jeg med besvær tilsendt et overblik over resten af erhvervsarealerne på 567 m2, men uden at lokalerne var klargjort til butiksetablering. De var efter flere måneder endnu ikke vendt tilbage med en pris for det hele. Jeg skulle stykke det hele sammen selv for at finde ud af, hvad der var op og ned. Det var for useriøst for mig, og jeg er derfor sprunget fra som køber,” fortæller Dennis Holm.

Det dræber jo bylivet, når der ikke er butikker og caféer i gaden

Dennis Holm medgiver, at 3B også er en virksomhed, og at forhandling om priser er en del af at drive forretning. Men for ham er essensen af problemet en tvetydig og ugennemsigtig kommunikation fra 3B:

”Det lader ikke til, at 3B overhovedet har et ønske om at imødekomme lokalplanens mål om 567 m2 til butikslokaler, men at de helst bare vil gå med den lette løsning og lade det hele blive til beboer- og fælleslokaler, der ikke bidrager til en gade med gang i, som krydset mellem Asger Jorns Allé og Robert Jacobsens Vej ellers har stort potentiale til at blive. Det dræber jo bylivet, når der ikke er butikker og caféer i gaden til de mennesker, der bor her. Det er uansvarligt, at de prøver at løbe fra aftalen. Mange er interesserede i lokalerne, så deres argument holder ikke. Årsagen til, at vi springer fra, er deres ugennemsigtige handelsplan. Hvis 3B ville løse problemet, havde vi løst det for længst.”

Beboernetværket i Ørestad Syd blev dannet tidligere i 2021, netop for at påvirke planerne for Generationernes Træhus UDEN butikker.

“Ikke andre er sprunget fra”
Som reaktion på Dennis Holms udtalelse fortæller byggedirektør Rolf Andersson fra boligselskabet KAB, der råder over 3B, følgende:
”Der er en interesse i erhvervsarealerne i stuetagen, der dog ikke har været voldsom stor. Men lige nu er KAB i fuld gang med seriøse forhandlinger med en interesseret køber af cirka 600 kvadratmeter erhvervsareal. Der er ikke andre købere, der er sprunget fra, og vi knokler fortsat med at få det til at ske, så der vil være 567 m2 publikumsorienterede serviceerhverv. Vi håber, at det øgede antal kvadratmeter kan gøre det mere attraktivt for potentielle købere, og 3B vil meget gerne bidrage til et område med liv og aktiviteter.”

Vi knokler fortsat med at få det til at ske 

17. maj vedtog Teknik- og Miljøudvalget, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal vurdere mulighederne for at sikre reelle krav om publikumsorienterede aktiviteter gennem en ændring af den nuværende lokalplan for Ørestad Syd.
Og 20. maj godkendte et flertal på tværs af Borgerrepræsentationen projektets såkaldte Skema A. Konservative og DF stemte imod, hvor især Finn Rudaizky (DF) var stor modstander af, at de andre partier allerede nu godkendte projektet til videre behandling, ”når det endnu ikke er sikkert, at der kommer butikker i stueetagen, hvilket ville være modstridende i forhold til, hvad der er blevet lovet beboerne,” fortalte han til mødet i Borgersalen.

Vil have rapport om forhandlingeren
Flertallet, der stemte for projektet, bakker dog også op om at nå lokalplanens mål om 567 m2 til publikumsorienterede erhvervslokaler. Frem mod at byggeriet skal godkendes endnu en gang (Skema B), har alle partier i Teknik- og Miljøudvalget undtagen K og DF skrevet følgende i en såkaldt protokolbemærkning:
“Vi lægger vægt på, at alle 567 m2 bliver brugt på serviceerhverv, og vi beder forvaltningen om at samarbejde tæt med 3B om sagen og rapportere tilbage til Teknik- og Miljøudvalget om udviklingen i sagen inden godkendelse af Skema B.”

Der kan altså opstå en politisk barriere for, at projektet bliver til noget uden butikslokaler i stueetagen. Dennis Holm, butiksindehaver af Rema 1000, håber, ”at 3B i deres dialog med forvaltningen vil gøre mere for at imødekomme den udvidede lokalplan, da et alment boligselskab ifølge ham også burde være interesserede i at bidrage til et aktivt gadeliv i Ørestad, så folk ikke ender med at flytte, fordi der ikke sker noget i deres lokalområde,” afslutter han.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »