Det skal være nemmere at finde vej til Bella

Cirka 90 studerende fra flere uddannelsesinstitutioner arbejder sammen for at lave forslag til en wayfindingstrategi samt konkrete fysiske installationer på strækningen mellem Bella Center Metrostation til Bella Centers hovedindgang. Installationerne skal være i universelt design, så de kan benyttes af alle mennesker. 

Når der til sommer er ‘UIA World Congress of Architects Copenhagen’ i Bella Center (2. – 6. juli) skal de tusindvis af deltagere nemt kunne finde vej til Bella Centers hovedindgang, hvis de ankommer med metroen.

Det er studerende fra snedkeruddannelsen på NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN, arkitektuddannelsen på Det Kongelige Akademi og landskabsarkitektuddannelsen på Københavns Universitet, som i tværfaglige grupper designer elementer, som vil gøre det let – og fornøjeligt – at finde vej.

Verdens Arkitekturkongres har i år temaet ”Leave no one behind”, og derfor har konkurrencen fokus på at skabe elementer, som også fungerer for mennesker med funktionsnedsættelser af forskellig art.

Området omkring Bella Center er under total forvandling i disse måneder. Der er byggerod og vejarbejder, og det vil der stadig være, når arkitekturkongressen finder sted til sommer. Nye boligkarréer skyder op og forandrer bybilledet. Man kan med andre ord ikke finde vej, hvis man ikke kender området eller bliver hjulpet på vej.

Den nye hovedindgang ved Bella Torv vil nemlig ikke være klar, så de mange gæster skal om på den andens side til den vestlige indgang. Konkurrencen skal give bud på vejvisningselementer og bymøbler, som gør vejen gennem det nye kvarter nemmere, og til en venligere oplevelse.

Derfor afholdes der allerede nu en tværfaglig case-competition “Architecture in Common”,  som skal skabe forslag til midlertidige vejvisningselementer og bymøbler på ruten. I konkurrencen deltager 90 studerende fra Københavns Universitetet (Landskabsarkitektur), Arkitektskolen på Det Kongelige Akademi samt NEXT (snedkerlinien). ØICC er med i projektgruppen.
“Vi arbejder for at fremme samarbejder mellem virksomheder og studerende, og projektet her foregår midt i Ørestad, det er tværfagligt og vil komme mange til gode,” siger Anna Christine Christensen, udviklings- og kommunikationskonsulent i ØICC.

Leave no one behind
De studerende mødtes første gang 13. marts i Bella Center til lanceringen af konkurrencen. Her blev de delt op i arbejdsgrupper på tværs af deres uddannelsesretning, og havde de første øvelser, hvor de pejlede sig ind på problemstillinger og metoder i det kommende arbejde.

Der var oplæg ved blandt andre stadsarkitekt Camilla Van Deurs, antropolog Mark Vacher fra Københavns Universitet og digteren Caspar Eric.

Caspar Eric er poet og handicappet med cerebral parese. Han læste op af sine digte og fortalte om tilgængelighed i byens landskab – eller manglen på samme. Om elevatorer som ikke virker og fortove, som er umulige at forcere for gangbesværede.

Marc Vacher, som er associeret professor i antropologi ved Københavns Universitet, fortalte de studerende om undersøgelsesmetoder og tilgange til feltarbejdet under overskriften “Leave no one behind”. Ved hjælp af skitser, storyboards og journeymapping skal de studerende spørge ind til, hvorfor det enkelte menneske sidder lige på den bænk eller står ved dét stoppested.

Studerende på feltarbejde i Ørestad. “Det er lidt overvældende”.

Område i total forvandling
Dagen sluttede med, at de studerende gik ud for at lave det første feltarbejde ude i projektområdet på Martha Christensens Vej.

“Man bliver ikke ledt på vej, der mangler nogle fixpunkter. Her virker ensformigt,” sagde en af de studerende. Med den tilføjelse, at bykvarteret jo er under opførelse, og at forvirringen nok vil aftage når den bliver færdig.

“Jeg bliver lidt overvældet herude. De store bygninger gør, at landskabet ikke har en menneskelig skala. Konkurrencen er spændende, for der skal virkelig nogle markante greb til, for at mennesker kan få en oplevelse når de går igennem gaden,” sagde en anden af de studerende, avisen talte med.

De udvalgte by-elementer, som skal hilse folk velkommen til arkitekturkongressen til sommer, bliver opstillet i juni måned. Det er ikke afgjort, men heller ikke umuligt, at nogle af dem får lov til at blive stående permanent.

Architecture in common – tværfaglig case-competition

Projektgruppe:  Arkitektskolen på Det Kongelige Akademi, Danske Landskabsarkitekter, Københavns Kommune, Københavns Universitet, NEXT, UIA World Congress of Architects, Ørestad Innovation City Copenhagen.
Samarbejdspartnere: Solstra Development, Bellagroup 
Tidsplan: 13. marts Lancering af konkurrencen i Bella Center v. stadsarkitekten m.fl. 14.-16. marts Faglige oplæg og projektarbejde på KU SCIENCE, Arkitektskolen og NEXT. 17. marts Prototyper færdiggøres og præsenteres på NEXT. 26. juni-1. juli: Bygge/anlægsuge i Bella Kvarter. 10. juli: Flytning af wayfinding-elementer.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »