En rejse ind i Ørestads grønne innovationsdistrikt

Af Sophie Bruun, ny sekretariatsleder i ØICC

“Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC), here I come” – tænkte jeg på vej til min første arbejdsdag som Sekretariatsleder. Jeg var fyldt med forventning, da jeg satte mig i sadlen og cyklede de 10 km ind til Univate i Njalsgade, hvor ØICC har til huse. 

Men hvad i alverden er ØICC, og hvad er et innovationsdistrikt? Og ligger der sådan et i Ørestad? De spørgsmål sidder I nok ikke alene med, og derfor vil jeg det næste halve år tage jer med på min rejse ind i Ørestad, innovationsdistrikter og ØICC. I vil få jævnlige opslag om de nye opdagelser, jeg har gjort mig, og om de aktiviteter og projekter, ØICC er med til at skabe.

Ørestad som grønt innovationsdistrikt

Tilbage til udgangspunktet: Hvad er ØICC og hvad er et innovationsdistrikt? For at forstå det første begynder vi med det sidste. Et innovationsdistrikt er et begreb man anvender i byudvikling om geografiske områder med potentiale for innovation, der er kendetegnet ved følgende tre ting: Fysiske aktiver, økonomiske aktiver og netværksmuligheder. 

Innovationsdistrikter opstår på steder, hvor vidensinstitutioner, virksomheder og startups ligger tæt på hinanden, hvor der er en understøttende infrastruktur og et levet liv. Nutidens innovationsdistrikter ligger i dag tæt på eller som del af storbyer og ikke som tidligere f.eks. Silicon Valley, der blev placeret uden for lands lov og ret. 

Mange af nutidens komplekse udfordringer, f.eks. grøn energi, nye boligformer, samspil mellem by og natur kan kun løses gennem innovative løsninger. For at finde frem til disse er der behov for samspil mellem forskellige fagligheder, vidensområder og sektorer og det er netop det et innovationsdistrikt byder på. Et nøglebegreb i forhold til at få aktørerne til at arbejde sammen og udvikle nyt er tillid. Og her er det, at en organisation som ØICC kommer på banen. 

ØICC’s rolle i Ørestad

Hvor og hvordan skal aktørerne i innovationsdistriktet møde hinanden? Og hvordan kommer der noget konkret og innovativt ud af alle disse ”møder”? ØICC er her den samlende og faciliterende enhed, der står for netværksdannelse, projekter og samarbejder med henblik på at udvikle Ørestad som grønt innovationsdistrikt med fokus på social og fysisk bæredygtighed. ØICC har i dag knap 40 medlemmer i Ørestad, der omfatter alt fra multinationale virksomheder til enkeltmandsforretninger samt uddannelsesinstitutioner. 

Medlemmerne har mulighed for at deltage i vores netværk, indgå i projekter eller deltage i vores inspirationsevents. ØICC er et short cut til at finde samarbejdspartnere, understøtte vigtige dagsordener og gøre Ørestad til en grøn og bæredygtig bydel, der gemmer på meget mere end lige det, øjet ser. 

I løbet af den næste måned bevæger jeg mig væk fra pinden og ud i området. Jeg skal møde nogle af ØICC’s medlemmer og høre nærmere om, hvad det betyder for dem at være del af et innovationsdistrikt. 

Stay tuned…

Hvis du i mellemtiden gerne vil vide mere om ØICC og vores arbejde og medlemskab, kan du læse på vores hjemmeside www.oicc.dk eller kontakte os på info@oicc.dk 

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »