“En topmoderne profilskole i Ørestad”

Af Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V) og børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard

“Vi glæder os over, at der med skolen og folkebiblioteket endelig bliver skabt et helt centralt og bydelsskabende,  offentligt møderum og kulturtilbud, som vil blive en virkelig positiv faktor i de næste mange års udvikling af Ørestad”, skriver SF-borgmester Bo Asmus Kjeldgaard og Venstre-borgmester Pia Allerslev i dette fælles debatindlæg:

Københavns Kommune satser i disse år på at løfte folkeskoleområdet med nytænkning og kreative ideer til fremtidens skole. Vi har i dag en folkeskole, der er udviklet til industrisamfundet. Men vi befinder os i et videnssamfund med informationsteknologier i konstant udvikling. Den udfordring skal vi kunne matche.

Et godt eksempel er Ørestad Skole, der bliver en topmoderne skole profil. Det betyder, at vi vil satse på nye medier og teknologi som et naturligt led i undervisningen. Man kan forestille sig børn, der afleverer en film i stedet for en stil. Børn som har udvidet adgang til computere og som fra helt små lærer at forholde sig kritisk til medier og udtrykke sig æstetisk og kreativt.

I hele forløbet med skabelsen af den nye skole har vi kunnet kikke arkitekterne over skulderen. Vi har i arkitektkonkurrencen valgt en form, der kaldes parallelopdrag. Det er en meget åben og demokratisk måde at arbejde på.

Forældre, eksperter og andre interessenter har været med i forløbet og givet deres besyv med. Blandt andet har nogle været bekymrede over, at skolen ikke har direkte adgang til grønne udendørsarealer uden for skolen. Selvfølgelig skal børnene også lege og bevæge sig. Og det kommer de til. Dels er der store grønne arealer et par hundrede meter fra skolen. Og dels skal det nye byggeri også skabe muligheder for udendørs leg og læring.

Ørestad Skole kommer til at råde over cirka 13.000 kvadratmeter udeareal i form af tagterrasser, balkoner og ”udhulninger” i bygningen – et kæmpe aktiv til leg i frikvartererne og i undervisningen.

Fritidsarealer bliver til fleksible undervisningsmiljøer og klasseundervisningen bliver suppleret med projekter og opgaver i grupper, hvor lærerne kan gøre brug af de store tagterasser.

Skolen kommer til at syde af aktivitet og børn, der laver udstillinger, film, multimedie præsentationer, musik og billedproduktioner. Bygningen skal have tænkt et landskab ind; et fleksibelt lege- og læringsrum, som alle elever skal have direkte afgang til – og det lyder da fantastisk.

Ørestad er en spændende bydel med masser af udviklingsmuligheder. Men der mangler nogle af de kulturelle tilbud, der er med til at forme en bydels identitet. Derfor arbejder vi da også på at få lagt et folkebibliotek ind i det nye byggeri. Til glæde for beboerne, eleverne og skolen.

Vi glæder os over, at der med skolen og folkebiblioteket endelig bliver skabt et helt centralt og bydelsskabende,  offentligt møderum og kulturtilbud, som vil blive en virkelig positiv faktor i de næste mange års udvikling af Ørestad.

Det nye bibliotek bliver et skatkammer af viden og inspiration for alle i Ørestad. Og det nye hus vil med kombinationen af bibliotek, kulturelle tilbud, fritidstilbud og skole skabe liv og bevægelse i Ørestad fra tidlig morgen til sen aften.

Vi har brug for bygninger og rammer, der kan få beboerne til at være aktive. Livet skal ikke begrænse sig til morgenvandringen hen til biler og metro – og tilbage igen om eftermiddagen. Og måske en weekendtur i Fields. Der skal meget mere til – og skolen skal levere sit væsentlige bidrag i form af musik, idræt og foreningsaktiviteter.

Naboen Ørestad Gymnasium er allerede godt i gang og kan være en inspiration og et forbillede i den sammenhæng. Skolen, biblioteket og gymnasiet skulle meget gerne få et stærkt samarbejde til glæde og gavn for elever, de ansatte og Ørestadens borgere. Vi glæder os til at afsløre vinderforslaget 3. marts.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »