Fælled-venner tager ny tur i retten: “Vi har en god sag.”

Skrevet af: Jakob Korshøj

Amager Fælleds Venner stævner Miljø- og Fødevareklagenævnet i håb om at standse Fælledby-byggeriet. Nævnet har handlet i strid med loven ved at medtage eftersendt dokumentation fra Fælledby og kommunen, som ikke er en del af den oprindelige VVM-redegørelse, mener Fælled-vennernes advokat.

Amager Fælleds Venner opgiver ikke kampen om at få stoppet byggeriet Fælledby. Foreningen har nemlig valgt at stævne Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor de har indbragt nævnets afgørelse om VVM-tilladelsen for Fælledby-byggeriet.

I midten af december 2021 underkendte Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med Planklagenævnet klagerne fra Amager Fælleds Venner og stadfæstede derved Københavns Kommunes tilladelse til at bygge på Amager Fælled.

I nævnenes afgørelse slog man fast, at undersøgelserne, som forvaltningen havde modtaget fra kommunen, ikke var grundlag nok til at godkende den oprindelige VVM-undersøgelse. Nævnene mente, at man ikke havde tiltrækkeligt grundlag for at vurdere projektets påvirkning af arten stor vandsalamander.

Men mens byggeriet var sat i bero, indsendte Fælledby A/S sammen med kommunen nye oplysninger, og der var dokumentationen for tilladelserne i orden, lød det i afgørelsen.

I strid med reglerne
De af kommunen vedtagne afværgeforanstaltninger blev altså lavet om undervejs i processen, og det er i strid med reglerne, mener Amager Fælleds Venners advokat Johan Løje. Lokalplanen og VVM tilladelsen burde have været sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling, mener han:

“Det, nævnet har gjort, er i modstrid med de vigtige regler, som EU har for borgerinddragelse i miljøsager, og kobler reelt offentligheden ud af vigtige beslutninger. Vi har derfor en god sag. Om byretten accepterer at tillægge søgsmålet opsættende virkning, således at hele projektet sættes på pause, må tiden vise, men betingelserne er til stede. Vi håber det bedste.”

Knud Erik Hansen fra Amager Fælleds Venner er enig:

“Det er ikke kun en mindre korrektion af grundlaget for kommunens beslutning. Det er reelt et nyt grundlag. Det burde vi have været inddraget i.”

Hele sagen om byggeriet skal gå om, hvis Amager Fælleds Venner får rettens ord på, at nævnet har handlet forkert.

Fælledby fortsætter
Københavns Byret ophævede 23. december forbuddet mod det byggeforberedende arbejde, og entreprenørmaskinerne er derfor igen i fuld gang på på byggegrunden på Amager Fælled, hvor boligkvarteret Fælledby skal bygges.

Lige nu foretages indledende jordarbejder for at rive det tidligere vandrehjem ved siden af byggefeltet ned.

Selskabet kan også begynde at søge om byggetilladelser til opførelse af de første byggerier.

”Det har været vigtigt for os at få rettens ord for, at hele grundlaget for opførelsen af Fælledby er i orden. Det har vi nu fået, og det er vi glade for. Nu er vi sikre på, at de oprindelige byggeplaner var i orden og fortsat gælder,” udtalte Fælledbys adm. direktør Erling Thygesen i en pressemeddelelse 12. januar.

Translate »