Fælledby samler padder igen – og genstarter jordkomprimering

Jorden på det tidligere lossepladsområde skal komprimeres., så det kan bære veje og byggerier i den kommende bydel på Amager Fælled. Men først skal der laves et paddetjek.

Den såkaldte forkomprimering, af jorden blev genoptaget mandag 11. april. Det tidligere lossepladsområde skal komprimeres for at sikre en ensartet bæreevne under de kommende veje og rørføringer i Fælledby. Der skal senere lægges omkring en meter ny, ren jord ud på hele området.

Paddeindsamling

Inden komprimeringsarbejdet kan gå i gang på den nordøstlige del af projektområdet, skal Fælledbys biologiske rådgivere først foretage en gennemsøgning og indsamling af padder, især Spidssnudet frø og Stor vandsalamander.

Det er bestemt i den plan for naturbeskyttelse på området, som myndighederne har godkendt. Indsamlingen er sat til at begynde  umiddelbart efter påske.

Hvis biologerne finder nogle padder, skal de sættes ud på de  nye levesteder uden for byggepladshegnet og paddehegnet, som er opført ved siden af Fælledby.

Herfra kan de ikke vandre tilbage på byggepladsområdet.

Miljøstyrelsen har givet en dispensation til indfangning og håndtering af de fredede padder. Arbejdet udføres af faguddannede biologer. Resultaterne skal efterfølgende rapporteres til Miljøstyrelsen, som desuden har tilsynspligten på denne del af arbejdet.

This describes the image
Tungt lod banker jorden flad: To specialbyggede kraner skal udføre den såkaldt dynamiske dybdekomprimering, som sker ved at slippe et tungt lod fra 15 meters højde og presse jorden sammen ad flere omgange. Trykbølger sendes ned gennem jordlagene, som komprimerer jorden og lossepladsfyldet i undergrunden, og udligner eventuelle lokale ujævnheder. Metoden anvendes på anlægs-projekter i hele verden – dog er det første gang i Danmark, at man komprimerer så stort et areal med denne teknologi. Arbejdet udføres derfor af verdens førende ingeniører på området fra det franske firma Menard, som udviklede metoden for over 50 år siden. (Kilde: Fælledby P/S)

Standset af klager

Størstedelen af projektområdet på i alt 18,1 hektarer blev komprimeret første gang i 2021.

Arbejdet blev dog midlertidigt standset, mens en klagesag mod Københavns Kommune blev behandlet af to uafhængige klagenævn.

Alle klagepunkter blev afvist, så nu kan komprimeringen genoptages.

Pausen har dog betydet, at cirka 60 procent af de komprimerede arealer skal komprimeres forfra.  Arbejdet vil vare indtil 1. september.

“Herefter fortsætter arbejdet med påfyldning af ren jord og regulering af terrænet forud for de byggeriet af veje og boliger”, oplyser Fælledby P/S.

Translate »