Fælledvenner slår endnu engang ring om byggefelt på Amager Fælled

Forud for Amager Fælleds Venners retssag mod to klagenævn om plangrundlaget for byggeriet af Fælledby på Amager Fælled arrangerer borgergruppen endnu en folkering rundt om byggepladsen

En solbeskinnet september-søndag i 2016 afholdt den dengang unge borgergruppe Amager Fælleds Venner sin første store demonstration mod planerne om at bygge tusindvis af nye boliger på Amager Fælled. En folkering af utilfredse borgere stod hånd i hånd hele vejen rundt om byggefeltet på Strandengen ud for Sundby Metrostation. Syv år senere – næsten på dagen – slår fælledvennerne nu atter ring rundt om byggefeltet, der i mellemtiden er flyttet fra Strandengen til nabo-arealet, som aktivisterne har døbt Lærkesletten.

Folkeringen finder sted onsdag den 20. september og starter ved Skraldebjerget klokken 19.30. Her vil der være musik og sang, blandt andet af Tobias Trier, og taler af den dansk-iranske forfatter og aktivist Shekufe Tadayoni Heiberg, samt advokat for Amager Fælleds Venner, Johan Løje. Derefter starter selve fakkeltoget rundt om byggepladsen. Afslutningsvis er der fællessang på Skraldebjerget, anført af Amager Fælleds Venners eget klagekor.

Demonstrationen er et forsøg på at skabe opmærksomhed om modstanden mod byggeriet forud for Amager Fælleds Venners retssag mod Planklagenævnet og Fødevareklagenævnet, som starter i Byretten sidst i september. Amager Fælleds Venner mener, at den VVM-redegørelse (red. Vurdering af Virkninger på Miljøet), der er lavet forud for byggeriet, er mangelfuld og håber, at byretten vil erklære denne for ugyldig. Det ville i så fald betyde, at alt arbejde på Fælledby skulle standse, indtil der er godkendt en ny VVM-redegørelse og lokalplan for området.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »