Fleksibel arbejdsuge i Københavns Kommune 

Syv forvaltninger i Københavns Kommune starter i foråret forsøg med fleksible arbejdsuger. Medarbejderne kan for eksempel  afvikle deres arbejdsuge over fire dage i stedet for de normale fem. 

Forsøgene omfatter 14 forskellige arbejdspladser med blandt andre tandplejere, pædagoger, socialrådgivere, HK’ere, sygeplejersker og akademikere. 

Det er frivilligt at deltager for medarbejderne, som blandt andet kan vælge at have fire længere arbejdsdage i stedet for fem – eller faste månedlige fridage – men med samme antal arbejdstimer som hidtil.

Arbejdspladserne spænder fra dem med direkte borgerkontakt til administrationskontorer. Blandt deltagerne er Børne- og Ungdomstandplejen, digitaliseringskontoret i Teknik- og Miljøforvaltningen, Botilbuddet Radisevej, Korsgadehallen, Center for Finans og Indkøb samt Center for Rehabilitering og Akutpleje.

De arbejdspladser, der er med i forsøget, er udvalgt i de enkelte forvaltninger. Her er der bl.a. lagt vægt på, om det kan lade sig gøre i praksis at omorganisere hverdagen. Samtidig er der i forvejen udbredt fleksibilitet på flere af kommunens arbejdspladser, og der har det ikke været relevant at igangsætte forsøget.

Forsøget gennemføres i udgangspunktet i 2024 med mulighed for forlængelse i 2025. Der vil blive lavet en samlet evaluering, når forsøget er gennemført. Arbejdspladserne tilrettelægger selv de nye arbejdstider, og de kan igangsætte forsøget lokalt, når de er klar til det.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »