Flere års bedrageri mod Ørestads grundejerforeninger afsløret

Ørestads fire store grundejerforeninger er blevet udsat for bedrageri for 3,4 mio. kroner, begået af en tidligere medarbejder i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Sagen er anmeldt til politiet. Medarbejderen har erkendt bedrageriet, og skal betale pengene tilbage.

Grundejerforeningerne Ørestad Nord, Ørestad City, Ørestad Arenakvarter og Ørestad Syd er igennem flere år blevet bedraget for flere millioner kroner. Svindlen er gået hårdest ud over grundejerforeningerne Nord og City, og er foregåetover otte år – fra februar 2014 til februar 2022.
Den største del af svindlen består af over hundrede falske fakturaer på indkøb varer og ydelser, som aldrig er leveret til grundejerforeningerne. Desuden er der blevet forfalsket fakturaer, som i virkeligheden dækker over private indkøb.

Mistanken om bedrageriet opstod i maj 2022, hvor sekretariatet opdagede nogle betalinger til et firma, som var oprettet af den tidligere medarbejder. Undersøgelserne afslørede, at bedrageriet gik langt tilbage i tiden, og i alt beløber sig til 3,4 millioner kroner. Grundejerforeningernes sekretariat har arbejdet med stor diskretion igennem hele 2022 for at afdække sagen, i samarbejde med advokater og private efterforskere.  
”Efterforskningen har kostet os tid, penge og kræfter, men en sag af så alvorlig karakter skal selvfølgelig undersøges til bunds” siger sekretariatsleder Pia Vannacci Elnif.

”I første omgang fandt vi nogle fiktive fakturaer fabrikeret og godkendt af den tidligere medarbejder, som også selv efterfølgende modtog betalingerne fra foreningerne. Men da vores efterforskere granskede medarbejderens arbejdstelefon og PC, fandt vi et komplekst og systematisk svindelmønster,” forklarer Pia Vannacci Elnif.
Af hensyn til pågældende medarbejder og vedkommendes familie ønsker hun ikke at uddybe, hvem det er.

This describes the image
“Da vores efterforskere granskede medarbejderens arbejdstelefon og PC, fandt vi et komplekst og systematisk svindelmønster,” siger Pia Vannacci Elnif.

Tilståelse
Det er også lykkedes at få en tilståelse fra den tidligere medarbejder og indgå en aftale med vedkommende om tilbagebetaling.
“På den måde sikrer vi, at foreningerne får så mange af deres tabte midler tilbage som muligt. Desuden har vi også løbende overleveret resultaterne af vores efterforskning til politiet, som forhåbentlig prioriterer sagen højt,” siger Pia Vanacci Elnif.

GF-formand tog selv en snak med personen
Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse og de respektive bestyrelser i grundejerforeningerne har medvirket i undersøgelsen af sagen fra starten.
I G/F Ørestad City har formand Mia Ellgaard fuld tillid til opklaringen og til de nye arbejdsrutiner i sekretariatet. Hun har selv været i dialog med personen, som har begået bedrageriet.
“Jeg er meget tilfreds med at personen nu har erkendt bedrageriet. Det var jo en forudsætning for, at vi kunne lave en aftale om tilbagebetaling,” siger Mia Ellgaard.

Nye arbejdsgange
Sagen har givet anledning til, at sekretariatets interne arbejdsgange er blevet kigget efter i sømmene og ændret, hvor der har været behov for det.
”En alvorlig sag som denne vækker bekymring både hos vores bestyrelser og hos mig som sekretariatsleder, og vi har selvfølgelig set på, hvordan det kunne ske, og hvis ansvar det er. I dette tilfælde er det én person, der har begået ulovlighederne og er lykkedes med det i kraft af sit job og i kraft af den tillid, der er til sekretariatet. Men vores interne godkendelsessetup har heller ikke været godt nok. Det har vi derfor lavet om på nu,” siger Pia Vannacci Elnif.

This describes the image
“Det er svært for alle involverede, når en sådan sag opstår,” siger Søren Risager-Hansen.

Fortsat tillid til sekretariatet
Formand for Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse er Søren Risager-Hansen, som også er næstformand i Grundejerforeningen Ørestad City. Han synes at opgaven med at afdække svindelen er blevet løst dygtigt og kompetent:
”Det er svært for alle involverede, når en sådan sag opstår, og det har været en vanskelig periode for sekretariatet, samtidig med at de har udført deres arbejde med at passe, vedligeholde og udvikle Ørestads arealer og samarbejde med foreninger og borgere.”
”Men opgaven er løst dygtigt og kompetent, og både sekretariatets og grundejerforeningernes bestyrelser har fuld tillid til medarbejderne i sekretariatet og de leverandører, der samarbejdes med på tværs i Ørestad. Samtidig er der blevet indført nye rutiner i forhold til, hvordan betalinger og leverancer bestilles og godkendes, ligesom samarbejdet med vores administratorer og revisorer er blevet skærpet,” udtaler han.

This describes the image
“Det er helt naturligt at der vil opstå mange spørgsmål, og bestyrelsen vil selvfølgelig stille op,” siger Mia Ellgaard.

Gennemtænkt svindel
Bedrageriet er fordelt jævnt henover alle årene, hvor medarbejderen har svindlet for mindre beløb, der løb op i 400-500 tusinde kroner om året. Det skal sammenlignes med, at alle de fire store grundejerforeninger i Ørestad har udgifter på omkring 26 mio. kroner årligt. Det er svært at sige, hvilke projekter og opgaver, som grundejerforeningerne ikke har fået udført på grund af svindelen.

”Da svindelen er foregået over mange år og spredt over alle fire foreninger, som samtidig har fået deres opgaver løst inden for budgetterne, er det svært præcis at sige, hvad pengene kunne være brugt til i stedet” siger Mia Ellgaard.

Hun melder sig klar til at svare på spørgsmål og modtage kritik fra grundejerforeningens medlemmer, også på den kommende generalforsamling i foråret.
“Det er helt naturligt at der vil opstå mange spørgsmål, og bestyrelsen vil selvfølgelig stille op,” siger hun.

Translate »