FLERE SKAL SE, AT ØRESTAD HAR NOGET AT BYDE PÅ

Så er der igen nyt fra Ørestadsfareren. Siden sidst i maj, hvor jeg som nytiltrådt i Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) bevægede mig usikkert gennem ukendt terræn, er det i dag et mere velkendt område, jeg orienterer mig i. 

Af Sekretariatsleder i ØICC, Sophie Bruun

Jeg ved, at der kun er tre sange på min playliste fra Ørestad Nord til Ørestad City, og jeg ved, at mange hjerter banker for Ørestad i de høje glas- og stålbygninger, jeg cykler forbi.  

ØICC har knap 40 medlemmer, der favner både store og små virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der ligger i Ørestad. Jeg har derfor her i sommer indledt en besøgstur rundt hos dem alle. Her kommer jeg bag kulissen og får en fornemmelse for, hvordan deres verden ser ud, hvordan de ser sig selv i Ørestad, og hvilke ønsker de har for Ørestad og ØICC fremadrettet. 

Det, der går igen hos de fleste, er de potentialer, de oplever, Ørestad byder på, samt et ønske om i fællesskab at bidrage til at styrke området.  

En række medlemmer er allerede involverede i flere sådanne tværgående projekter, der konkret munder ud i brugbare resultater og får en direkte påvirkning på Ørestad. 

Her kan bl.a. Urban Insights Data Lab og Byens Scene nævnes. Urban Insights tager udgangspunkt i konkrete cases fra Ørestad om alt fra hvor mange turister, der lægger vejen forbi, og hvordan de kunne blive lidt længere, til bæredygtighedsmønstre i Ørestad, der skal føde ind i Københavns Kommunes affalds- og klimaplaner.   

 Byens Scene skal over tid være med til at give Ørestad og dets kulturarrangementer en mere prominent plads på landkortet. De tre byrum, der leder fra metroen til hhv. Royal Arena, Bella Arena og DR’s Koncerthus, skal udvikles, så man bemærker, at her er kultur i international skala. 

Det vil ske i samarbejde mellem kunstnere og arkitektvirksomheder af international kaliber. Konkurrencen, de skal byde ind på, forventes udskrevet i begyndelsen af 2024, og vinderforslaget kåret inden sommerferien næste år.  

Der er store forventninger til, hvad disse to projekter kan bidrage med fremadrettet, til glæde for hele Ørestad.     

Der er gang i mange aktiviteter i Ørestad, men ud over her i avisen, kan det være svært at finde viden om, hvad der sker, og få et samlet overblik over hvilke tilbud, her er. 

Derfor har ØICC som et første skridt kastet sig over at kortlægge detail- og restaurationsområdet i Ørestad og få det formidlet på en måde, så det bliver tilgængeligt for så mange som muligt.  

 Det skal både være overskueligt for Ørestadsborgere og indbydende for besøgende, der kun kortvarigt stifter bekendtskab med området. 

Det gælder f.eks. de mange konferencedelegerede i Bella Center eller koncertgæster til Royal Arena. 

Formatet for oversigten er endnu ikke på plads, men hold øje med avisen her, så vil du blive opdateret, så snart vi kan melde noget konkret ud. 

Hvis du vil være sikker på, at du som lokal butik eller spisested kommer med i oversigten, må du meget gerne sende os en mail på info@oicc.dk  

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »