Flere stueetager skal være butikker, men er det nok?

Et nyt lokalplantillæg skal bane vejen for mere butiksliv i Ørestad Syd og Arenakvarteret. Tre steder skal der være ‘publikumsorienteret serviceerhverv’ i halvdelen af stueetagerne i hver bygning. På den ene side af Asger Jorns Allé skal andelen være 75 procent.

Et godt skridt i den rigtige retning. Men er det nok?

Sådan er reaktionen fra Peter Hjorth fra Ørestad Syd Borgerforening på den nye startredegørelse, som skal bane vejen for en ny lokalplan i Ørestad Syd og stille krav om flere butikker.

“Det er fint nok at man laver flere områder, hvor der kan komme butikker, men vi har stadig brug for et rigtigt handelsstrøg på Asger Jorns Allé, som det har været tanken i årevis. Og vi så gerne, at man var gået lidt længere,” siger Peter Hjorth.

Ørestad Syd Borgerforening har haft to ønsker til startredegørelsen. At formuleringen “publikumsorienterde serviceerhverv også i virkeligheden betyder butikker og caféer. Og at butikslejemålene i stueplan får varierende størrelser, så der også kan flytte større butikker ind.

“Jeg har fået oplyst, at det ER butikker og lign. man vil have. Hvad angår størrelser på lejemålene, så fremgår der ikke noget om dette endnu. Men det kan jo stadig nå at komme med i lokalplanen, det vil vi i hvert fald kæmpe for,” siger Peter Hjorth.

Lokaludvalg: Inddrag borgerne
Han er også medlem af  Amager Vest Lokaludvalg som har haft mulighed for at afgive et internt høringssvar til startredegørelsen. Her er der også et stort ønske om flere butikker, samt lokaler til ‘mikroerhverv’.

“Her vil vi gerne opfordre Københavns Kommune og By & Havn til at være selektive i, hvilke erhvervsdrivende de skriver kontrakter med. Og inddrag gerne borgerne i, hvilke ønsker og behov de har for byliv. På den måde øger vi også chancerne for, at butikkerne overlever,” skriver lokaludvalget.

“Det er fint nok at man laver flere områder, hvor der kan komme butikker, men vi har stadig brug for et rigtigt handelsstrøg på Asger Jorns Allé, som det har været tanken i årevis. Og vi så gerne, at man var gået lidt længere,” siger Peter Hjorth fra Ørestad Syd Borgerforening.

Det MÅ da kunne lade sig gøre
Den nye lokaplan for Ørestad Syd vil først være klar sidst på året. Og nye regler for butikker i gadeplangør det ikke alene.

Der skal også være investorer, bygherrer og butikskæder, som tør gå ind i projekterne og som kan finde butikker og kæder, som vil etablere sig i bydelen.

“Man forstår jo ikke helt, at det kan være så svært. Det vælter ind med nye beboere i Ørestad, og alle efterlyser butikker. Samtidig ser det ud som om at man i Bellakvarter gerne satser på butiksliv omkring Metrotorvet. Det MÅ da kunne lade sig gøre i Syd også,” siger Pter Hjorth.

Hvad er en startredegørelse?
Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune vedtog i mandags en startredegørelse forud for en ny lokalplan for Ørestad Syd, som bl.a. skal sikre, at der kommer mere butiksliv i stueplan i kvarteret.

Redegørelsen udpeger tre områder, hvor der fremover skal være mellem 50 og 75 procent “publikumsorienterede serviceerhverv” – altså butikker, caféer og restauranter – stueplan.

I dag kan stueetagerne også anvendes til liberale erhverv, kulturelle funktioner, beboerfaciliteter, daginstitutioner eller andre “aktive offentlige formål”. Områderne ligger på Asger Jorns Allé, Ørestads Boulevard og Ejler Billes Allé.

Lokalplanændringen fremlægges for Borgerrepræsentationen medio 2023, og sendes så i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen ventes endeligt vedtaget sidst på året. 1. februar inviterer kommunen sammen med Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde om startredegørelsen. Der følger endnu et borgermøde når den offentlige høring begynder.

Kilde: Startredegørelse for tillæg 5 til lokalplan 398 ørestad syd, januar 2023.

Close