Fokus på mere arbejdskraft

Ved ØICC’s direktørfrokost 31. august var der besøg af Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V), som bor lige op ad Ørestad og dagligt bruger bydelens faciliteter. 

Borgmesteren konstaterede, at hans job på rådhuset er meget enkelt: Han skal  sikre at folk kommer i arbejde, og at sikre at arbejdspladserne kan få den arbejdskraft, de har behov for. “I praksis er opgaven dog lidt mere kompleks”, tilføjede borgmesteren med et skævt smil. 

Hvordan skaffer man den nødvendige arbejdskraft?
For tiden er der mangel på arbejdskraft i København, ikke mindst i Ørestad som er hjemsted for mange videnstunge virksomheder. Der er også behov for medarbejdere i den offentlige sektor, men for Jens-Kristian Lütken er det særligt det private arbejdsmarkeds behov, der skal være i centrum.

 Medarbejdere fra udlandet, ikke mindst fra Sverige, er en oplagt løsning, og dem er der også mange af i Ørestad. Men her der stadig  barrierer i form af både dansk og svensk lovgivning, der vanskeliggør arbejdskraftens frie bevægelse.

“Hjemmearbejdsdage risikerer for eksempel beskatning i både Danmark og Sverige, pensionsordninger vanskeliggøres, og i det hele taget står der bureaukrati i vejen på mange områder,” sagde borgmesteren.

Hvordan får vi udlændinge til at blive lidt længere?
En anden udfordring er at få de udenlandske studerende eller medarbejdere i Danmark til at blive i København. Udlændinge oplever, at det er vanskeligt at falde til og få danske venner. Én vej frem er at hjælpe med til, at studerende får studiejob, da det giver en vej ind til et fællesskab, og at hjælpe medfølgende ægtefæller til at få arbejde her i landet. 

En anden tilgang er at skabe bedre rammer for lokale fællesskaber – noget som flere af ØICC’s medlemsvirksomheder arbejder målrettet på. 

“Man kunne ogsså forestille sig at der kunne være en international vuggestue og børnehave i hver bydel. Og som kommune skal vi blive bedre til slå på den tryghed og det høje digitale niveau, som København kan tilbyde i modsætning til mange andre storbyer i verden,” sagde  Jens-Kristian Lütken.

Hvordan hjælper vi folk i arbejde?
Jens-Kristian Lütken ser det som en helt central opgave at gøre Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mere effektiv. 

”Forvaltningen har meget dygtige medarbejdere, som ved, hvad der skal til for at få folk i arbejde,” sagde Jens-Kristian Lütken, som især fremhævede indsatsen over for de ukrainske flygtninge, hvor 70 procent af de jobparate flygtninge i kommunen allerede er kommet i arbejde.

“Men systemet belønner ikke altid de tiltag, der rent faktisk skaffer folk job. Der behov for mere frihed til, at medarbejderne kan gøre det godt og bruge deres faglighed,” sagde han.

 Dette kræver, at en del love og bekendtgørelser skrottes. Inden for et år vil en ekspertgruppe komme med sine anbefalinger til et nyt beskæftigelses-system. “Det vil forhåbentlig give kommunerne friere rammer,” sagde borgmesteren.

Jens-Kristian Lütken ønsker også  en særlig indsats for udsatte grupper, såsom mennesker med handicap. Kommunen arbejder på at blive bedre til at screene udsatte grupper for at finde ud af, hvilken hjælp der vil gøre det muligt for dem i højere grad at deltage på arbejdsmarkedet og være med til at gøre en forskel. 

Grønne jobs
Endelig er der også behov for at gøre folk i stand til at hjælpe med til den grønne omstilling. “Det kan for eksempel ske ved at give kurser på et par måneder, så man f.eks. kan arbejde med at trække kabler i forbindelse med ladestandere og vindmøller; jobs der er tilgængelige og giver en god løn,” fotalte borgmesteren.

Ørestad kan byde på meget

Jens-Kristian Lütken sluttede af med nogle ord om Ørestad. 
“Ørestad har nogle styrker, og vi kan få meget mere ud af dem, end vi gør i dag,” sagde han, og nævnte bl.a. det samarbejde mellem Ørestads tre store spillesteder, som ØICC sammen med en række medlemsorganisationer er ved at få op at stå. 

Desuden nævnte han VM i badminton i Royal Arena for nylig, hvor han deltog som tilskuer. Det blev vist på tv til millioner af mennesker i Sydøstasien, hvor badminton er en meget stor sport. 

“Events som disse giver en unik mulighed for at gøre opmærksom på danske værdier, og hvad vi har at byde på både lokalt og internationalt, og her er Ørestads store venues meget vigtige,” sagde Jens-Kristian Lütken. 

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »