Giftigt vand på Amager Fælled?

Amager Fælleds Venner holdt 19. marts demonstration foran PensionDanmark. De mener at Fælledby-projektet er skyld i at der ligger forurenet overfladevand på Amager Fælled. Men eventuel forurening har intet med Fælledby at gøre, siger Erling Thygesen fra Fælledby.

PensionDanmark er sammen med By & Havn hovedinvestor i byggeriet på Amager Fælled. Og Amager Fælleds Venner mener nu, at vinterens enorme nedbørsmængder har betydet, at giftigt vand fra den gamle lossepladsgrund har spredt sig til resten af fælleden. Foreningen har fået lavet deres egne målinger af vandet – foretaget af ingeniør Jan Henningsen. De bekræfter ifølge foreningen at overfladevandet er giftigt, bl.a. med tungmetaller som arsen, bly, kobber, og zink. 

I P/S Fælledby siger Adm. direktør Erling Thygesen, at der IKKE flyder vand fra Fælledbys projektområde ud på tilstødende arealer.
“Myndighederne fører løbende tilsyn med dette. Vi håndterer alt overfladevand inde på projektområdet, hvor det samles i bassiner og pumpes til renseanlæg og derefter i kloak jf. vores udledningstilladelse,” siger Erling Thygesen til Ørestad Avis.

Men det overrasker ham ikke, at man kan måle forurening i de vandløb, som løber uden for Fælledbys projektområde.
“Disse vandløb har afvandet store dele af fælledens tidligere lossepladsarealer samt tilstødende opland og trafikerede arealer såsom Vejlands Allé længe før Fælledby kom til. Derfor vil bundmateriale sandsynligvis være forurenet, og det vil så fremgå af vandprøver derfra. Det har intet med Fælledbys aktiviteter at gøre.”

Amager Fælleds Venner mener også, at der er alt for høje koncentrationer af giftstoffer på overfalden af Fælledbys byggeområde, altså der hvor der i femtiden skal bo omkring 2000 mennesker. Så høje, at de overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier og udgør en sundhedsrisiko.  
“Især er målinger af bly, zink og kobber mere end 1000 gange højere end hvad der er tilladt at udlede i vandløb og søer, og andre tungmetaller som arsen og nikkel er mere end 100 gange for højt i forhold til de danske miljøkvalitetskrav om udledning til vandløb, sø og havmiljø,” skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Også denne kritik afviser Erling Thygesen:
”Det er ikke korrekt, at forurening på området skulle overstige Miljøstyrelsens grænseværdier. Der er udført adskillige og udvidede målinger af miljøingeniører fra COWI over flere år, og der er på intet tidspunkt målt koncentrationer på overfladen, som ligger over grænseværdierne,” fortæller Erling Thygesen, som mener at foreningen muligvis har misforstået rapporternes indhold, som også dokumenterer forureningen i selve lossepladsfyldet, som ligger mange meter under overfladen.
“Dette har ikke noget med Miljøstyrelsens grænseværdier at gøre, og når gasarterne er diffunderet op gennem jordlagene, er de fortyndet til ubetydelige koncentrationer. Vi ville som bygherre aldrig acceptere opførelse af boliger på området, hvis der var en sundhedsmæssig risiko ved at bo der – og det tror jeg, de fleste er helt klar over”.  

Foto: Jan Henningsen/Amager Fælleds Venner

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »