Grøn retning for Amager

I Miljøpunkt Amager glæder vi os til et spændende 2024. Vi har nemlig fået godkendt vores ’Grøn Handleplan 2024-2027´ af miljøpunktets bestyrelse, Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Debatindlæg af Dorte Grastrup-Hansen, Centerleder i Miljøpunkt Amager.

De kommende fire år skal vi arbejde med grøn omstilling både for den enkelte amagerkaner og for fællesskabet indenfor de fire nedenstående indsatsområder. 

Blå og grøn bynatur
Amager er Københavns grønne ø. Grønne åndehuller giver byen kvalitet og i de grønne områder skabes der samtidig levesteder for både dyr og planter. Vi har blandt andet fået støtte fra Nordea-fonden til at gøre et stykke af Prags Boulevard til et blomstrende byrum. Anlægsprojektet går i gang primo 2024. Vi arrangerer også løbende affaldsindsamlinger i naturen og du kan altid gratis låne grej til din egen affaldsindsamling hos Naturcenter Amager Strand. Og du kommer til at møde os på Amager Fælled til Naturens Dag igen. 

Grønne handlefællesskaber
Der skal træffes mange valg i hverdagen, hvor det grønne valg kan komme til at virke uoverskueligt eller ukonkret. Men når vi skaber handling sammen i lokale grønne fællesskaber, bliver det lettere at sætte en dialog og proces i gang, der kan skabe forandringer både i vores hverdag, lokalområdet og måske endda nationalt. Vi fortsætter konceptet DoughnutBio med at sætte fokus på doughnut-modellen og konkret handling. I miljøpunktet har vi to netværk for små og store virksomheder, skriv til dorte@miljøpunkt-amager.dk hvis du vil høre mere. Som noget nyt inviterer vi til Lokalt Klimatopmøde på Amager til juni.  

Ren luft
København er en cykelby og kommunen har fokus på at fremme af de bæredygtige transportformer. Luftforurening udgør i dag et stort problem og hvert år dør ca. 550 københavnere for tidligt på grund af luftforurening. Miljøpunkt Amager vil understøtte kommunens målsætning om at kørte personture i byen fordeles ligeligt over mellem henholdsvis cykel, kollektiv trafik og bil. Cykling skal udgøre mindst halvdelen af turene til arbejde eller uddannelse. Mød os blandt andet til cykelpitstop senere på året. 

Cirkulært hverdagsliv
Danskerne genererer 813 kg affald pr. indbygger om året (Miljøstyrelsen 2020). Løsningerne på problemet skal findes i alle niveauer af samfundet, men en cirkulær livsstil er én af dem, fx ved at genbruge, reparere, og generelt ved at købe færre produkter af bedre kvalitet. Kom forbi Repair Cafe Amager den 3. lørdag kl. 12-15 i Maker Space med noget du gerne vil have fixet, så hjælper de frivillige dig. Du kan også være med til at sy stofposer af aflagte tekstiler sammen med Plastikpose-frit Amager. 

Hvad kan du gøre?
De ovenstående temaer er valgt på baggrund af input fra mere end 2000 amagerkanere, og er dermed områder som er valgt af amagerkanerne til amagerkanerne.  Hold dig opdateret om vores projekter og arrangementer, som du kan engagere dig i eller deltage i ved at tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev eller følg os på sociale medier eller læs mere på vores hjemmeside

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »