Grønjordskollegiet får grøn oase

Med støtte fra fonde kan Grønjordskollegiet nu gå i gang med at transformere kedelige p-pladser til et socialt, grønt byrum for beboerne

De seneste to år har kollegianerne arbejdet målrettet på at skitsere deres visioner. I samarbejde med tegnestuen arki_lab har de afholdt flere workshops for at få samlet deres ønsker og drømme til en konkret plan for området. 

VILLUM FONDEN har nu bevilget kr. 4.997.500 til projektet ”Rammen for Spirende Fællesskaber”, som omfatter den store transformation af kollegiets udearealer. Grønjordskollegiet har tidligere fået støttetilsagn fra Københavns Kommunes Biodiversitetspulje, samt 1 mio. kr. fra Nordea-fonden til at skabe en klimahave på en øvrig del af parkeringsområdet.

En skitse viser hvad man kan bruge parkeringsarealet til i fremtiden. (arki_lab)

Grønjordskollegiets beboerne vil nu gå i gang med at nedlægge en stor del af kollegiets overflødige parkeringspladser og i stedet anlægge en grøn oase med fællesarealer.
”Vi har drømt om et grønnere kollegie så længe, at det føles helt ubeskriveligt, at det endelig kan føres ud i livet. Vi er så glade for den støtte, vi har fået, både fra VILLUM FONDEN, og fra Nordea Fonden og Biodiversitetspuljen. Derudover skylder vi en stor tak til vores bagland og opbakningen fra vores kollegiechef og bestyrelsesforperson,” siger Beboerrepræsentant og bestyrelsesmedlem, Julie Skaarup Roesgaard.

P-pladser står tit tomme
Arbejdet med den grønne strategi samt etableringen af det sociale grønne rum og klimahaven kommer til at ske i tæt samarbejde med tegnestuen arki_lab og FA09, som administrerer Grønjordskollegiet. Kollegiet er i dag bygget op med fem adskilte boligblokke og en administrationsbygning fordelt på store asfaltarealer til parkering. Beboerne har længe manglet et fællesareal med plads til fællesskab, grill, klubber, studie, ro og fordybelse.
Beboerrepræsentant og bestyrelsesmedlem Martin Kocuba fortæller at det første skridt bliver at nedlægge parkeringspladserne, som ofte står tomme og uudnyttede.
“Lige nu afventer vi byggetilladelsen fra Københavns Kommune. Andet skridt vil herefter være at få skabt nogle nye grønne og tiltrækkende rammer for vores sociale fællesskaber på kollegiet. Dette skal bl.a. sikres ved anvendelse af materialer med et lavt klimaaftryk samt genbrug af eksisterende materialer,” udtaler han.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »