HELT VILDT, HVOR MANGE CYKLER DER STJÆLES

Antallet af cykeltyverier eksploderer. Nu er kommune, politi, trafikselskaber og forsikringsfirmaer gået sammen for at finde nye løsninger.

Overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren har i sidste uge hold møder med Københavns Politi, Forsikring & Pension, Dansk Cyklistforbund, Det Kriminalpræventive Råd, DSB og Metroselskabet. Formål: Stop det enormt høje antal cykeltyverier i København.

Ifølge Danmarks Statistik blev 17.316 cykler meldt stjålet i København i 2023. Det er 10 år siden, antallet af anmeldelser lå lige så højt. Københavns Kommunes seneste tryghedsundersøgelse fra 2023 viser samtidig, at cykeltyveri er den type kriminalitet, som flest københavnere bekymrer sig om. 

Og en cykel er ikke bare en cykel længere – men kan være et ret dyrt og uundværligt transport middel: antallet af elcykler i København mellem 2018-2022 er steget med 367 procent, mens antallet af ladcykler er steget med 66 procent.
“Hvis man som familie indretter sin hverdag omkring en dyr el-ladcykel og så gentagende gange oplever at få den stjålet, er det noget af det, der kan få familien til at vælge bilen i stedet for. Så vi skal simpelthen gøre mere for at bekæmpe de alt for mange cykeltyverier,” siger Kenneth Øhrberg Krag, direktør i Cyklistforbundet.

Forsikringsbranchen mener at der skal sættes ind over for hæleri: 
“Vi foreslår et digitalt stelnummer og et digitalt cykelregister, så du altid nemt kan tjekke på din telefon, om du er i gang med at gøre dig selv til hæler og simpelthen undgå at købe en stjålet cykel. Så forsvinder store dele af kundegrundlaget for cykeltyvene,” siger Kent Damsgaard, administrerende direktør, F&P – forsikrings- og pensionsbranchen.

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL) vil have undersøgt, hvordan kommunen kan lave bedre cykelparkering ved trafikknudepunkter. Det skal ske i samarbejde med DSB og Metroselskabet. Målet er at det bliver mere sikkert at parkere sin cykel som pendler. 
“Her har vi virkelig noget at samarbejde om. Men jeg håber også, at vi kan få taget hul på mere grundlæggende løsninger, som gør det sværere at være cykeltyv – og så skal det være attraktivt og trygt at købe en brugt cykel,” siger Line Barfod.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »