Her er bestyrelsen i Ørestad City

Den tredje af Ørestads grundejerforeninger har afholdt sin årlige generalforsamling. Bestyrelsen i Ørestad City ser frem til et år med flere store parkprojekter i vente.

Bestyrelsen består pr. 24. april 2024 af:

  • Mia Ellgaard, formand (E/F Copenhagen Golfpark)
  • Henrik de Gier, næstformand (Skanska)
  • Bettina Lange (KLP Ejendomme)
  • Heidi Ejstrup (E/F Bjerget)
  • Thue Stahl (E/F Ørestadshuset)
  • Mette Nicolaisen, suppleant (Ørestad Skole)
  • Janek Gram, suppleant (Field’s option 2)

Foto øverst: Fra venstre: Heidi Ejstrup, Mia Ellgaard, Mette Nicolaisen, Thue Stahl, Bettina Lange, Henrik de Gier. (Grundejerforeninssekretatiatet)

På generalforsamlingen gennemgik Mia Ellgaard bestyrelsens beretning for 2023, og så fremad på arbejdet i 2024, hvor bestyrelsen skal bl.a. skal udarbejde en ny strategiplan for udviklingen af Ørestad City.
“Det er ikke nok at være rammesætter længere. Det var der, vi startede for 10 år siden, og det har været en god og frugtbar strategi. Nu er billedet skiftet til, at grundejerforeningen og sekretariatet vokser som aktører i bydelen. Vi sætter ikke kun rammerne for liv, men er en del af det. Det skal vores nye strategi afspejle,” sagde Mia Ellgaard.

I 2023 har grundejerforeningen udviklet projekter i Bellahusparken og Byparken Sydøst, og i 2024 skal de gøres til virkelighed. Desuden vil grundejerforeningens bylivspulje støtte aktører som Ørestad Loppemarked og Hørestad (Ørestad Klassiske Musikfestival).

I beretningen så formanden tilbage på et 2023, hvor Grundejerforeningen Ørestad City sammen med de andre grundejerforeninger i Ørestad satte fokus på den forvandling, som grundejerforeningerne har været med til at skabe i byrummene. Det gjorde de med store skilte på tværs af bydelen, der viste de forvandlede områder dengang og nu. Desuden arbejdede grundejerforeningen videre med at formidle de små og ofte usynlige fortællinger, der gemmer sig i byrummene.
“Ørestad er ikke gammel sammenlignet med andre bydele. Alligevel er vi en bydel med en historie i bogstaveligste forstand og en historie, der vokser. Ørestad City skal være sjov at udforske og lære mere om, og det sætter vi spot på med de små fortællinger,” sagde formanden.

I 2023 indviede Grundejerforeningen Ørestad City Kaffebakkerne ved Bella’s Coffee Lab med livemusik, musikbanko, kaffe og cupcakes. Som et forsøg, og med tilladelse fra Metroselskabet, byttede grundejerforeningen 200 kvadratmeter jord under metrohøjbanen ud med ny muld og insektvenlige blomster.

Grundejerforeningen har både i år og sidste år støttet fastelavnsarrangementet i Byparken med et pengebeløb fra bylivspuljen. Dertil komme støtte til Ørestad Loppemarked, Sound & Science Festival samt workshops i Byparken med biodiversitet i børnehøjde.

I 2024 fortsætter grundejerforeningen med at udsmykke byrummet med vinterlys. I både 2023 og 2024 deltog Ørestad City desuden i Copenhagen Light Festival sammen med resten af Ørestad Grundejerforeninger og Vandlaug. Læs referatet fra generalforsamlingen her.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »