Internationale navne udvalgt til ambitiøst kunst- og byrumsprojekt for Ørestads musikscener

Kunst- og byrumsprojektet ”Byens Scene” skydes nu i gang med en tofaset konkurrence. DR Koncerthuset, Bella Arena og Royal Arena, skal have inspirerende og levende oplevelser på vejen fra metrostationerne til spillestederne.

Med en samlet kapacitet på 25.000 koncertpladser, er de tre store koncertsteder i Øresstad tilsammen det største koncertområde i Norden – som tiltrækker tusindvis af gæster til Ørestad hvert år. Men vejene fra metrostationerne til spillestederne er sjældent noget, som de mange gæster lægger ud på Instagram.
Derfor lancerer By & Havn sammen med ØICC, Bellakvarter og de tre spillesteder nu en kunst- og arkitektkonkurrence, som skal resultere i tre byrum, der gør vejen fra metro til spillested til en oplevelse i sig selv. Ved hjælp af kunst- og landskabsarkitektur skal man ikke bare huske koncerten bagefter, men også Ørestad. Ifølge konkurrencematerialet vil det samlede anlægsbudget for projektet være på omkring 90 mio. kroner.

Foto foroven: UNORBIT. Copenhagen Light Festival 2024 ved DR Koncerthuset. Foto: Bertram Julius Krogh, Grundejerforeningssekretariatet.

I konkurrencen skal fem udvalgte kunst- og arkitektteams give deres bud på nye byrum, som både skal understøtte det gode hverdagsliv med mulighed for ophold og aktiviteter, og samtidig give koncertgæsterne en unik oplevelse, når de ankommer.

Skitse af land-art kunstneren Doug Aitken (US), som er med i et af de udvalgte teams med arkitektfirmaet BIG. © Doug Aitken, Courtesy of the artist; 303 Gallery, New York; Galerie Eva Presenhuber, Zurich; Victoria Miro, London; Regen Projects, Los Angeles. photograph: Doug Aitken Workshop.

To teams udvalgt
Konkurrencen ”Byens Scene” er nu startet med en såkaldt prækvalifikationsrunde, hvor fem teams skal udvælges til at gå videre i konkurrencen. De fem teams skal bestå af en kunstner i samarbejde med en arkitekt- eller landskabsarkitekttegnestue.
For at signalere det høje niveau for konkurrencen har partnerskabet på forhånd udpeget to af de fem teams til at deltage. De to teams består af internationalt anerkendte kunstnere og tegnestuer med stort kendskab til området. Det drejer sig om:
– Doug Aitken (US) i samarbejde med BIG (DK)
– og Katharina Grosse (GER) i samarbejde med COBE (DK). 

Skal gøre mig i godt humør
Men hvad kan vi forvente at se og opleve når vi om få år går igennem de tre nye byrum? Hvis det står til Anne Skovbro, Adm. direktør i By & Havn, bliver det meget sjovere at stå af på f.eks. Ørestad Stadion og få mod Royal Arena:
“Når jeg står af metroen vil jeg allerede der se og mærke, at jeg skal til koncert. jeg vil komme i godt humør og i feststemning. Det nye byrum vil virke som en slags rød løber allerede ved stationen og gøre mig i godt humør,” forklarer hun.

Ritter Sport
“I dag er områderne lidt som Ritter Sport siger – kvadratisk og praktisk. Men man ser ikke nogen logisk vej hen til arenaerne, jeg bliver ikke ‘nudget’ og hjulpet på vej. Og det er ærgerligt, for de tilsammen udgør de tre venues Nordens største koncertområde, og de tiltrækker millioner af mennesker til Ørestad.”

Den Røde Plads på Nørrebro og en del af Superkilen – et byrumsprojekt som er udviklet af BIG og SUPERFLEX. Image by Iwan Baan.

Superkilen
Anne Skovbro ved af gode grunde ikke, hvordan de nye byrum kommer til at se ud, men at BIG er med i et af de udvalgte teams i konkurrencen leder tankerne hen på Superkilen på Nørrebro, som er udviklet i samarbejde med kunstnergruppen SUPERFLEX.

“Superkilen er en god inspiration, synes jeg. Den har givet området på Nørrebro en klar identitet, både som transitrum og som opholdssted, for dem som bor der. Det er et projekt som har givet både kultur og fællesskab. I Ørestad er der desuden tanker om at bruge byrummet til noget nyt. For eksempel vil DR Koncerthuset gerne vende ‘vrangen ud’ på deres hus – og flytte nogle af deres aktiviteter ud i byrummet på forskellige måder,” siger Anne Skovbro.

”Med ”Byens Scene” ønsker vi at forløse potentialet i de tre byrum, så de i langt højere grad kan understøtte Ørestads mangfoldige byliv, hvad enten der er tale om store events eller små hverdagsmøder. Byrummene skal være en oplevelse i sig selv, og samtidig byde besøgende til spillestederne velkommen, så de oplever, at kulturoplevelsen allerede begynder inden, man træder ind ad døren”.

Adm. direktør i Bellagroup, Christian Folden Lund

”Ørestad skal i endnu højere grad på kortet som kulturdestination, og vi er meget ambitiøse med planerne for ”Byens Scene”. Vi drømmer om et byrum, der kan spille sammen med koncerthusets markante og spændende bygning, som er et kunstværk i sig selv. Vi glæder os til at udnytte et nyt byrums muligheder for at udviske grænserne mellem inde og ude, og lade kunst og events flyde mere ud i byen omkring os”.

Kim Bohr, leder af DR Koncerthuset

”Som initiativtager og en af partnerne bag projektet, ser vi i By & Havn frem til en spændende proces og ikke mindst tre byrum, som vil være til glæde og gavn for både daglige brugere og gæster i Ørestad. Det glæder mig meget, at det er lykkedes at samle så vigtige kræfter på tværs af det rige kulturliv, der udspiller sig i Ørestad.” 

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro 

”Projektet åbner mulighed for at genbesøge, hvordan Royal Arena lander i byens rum og giver værdi for de mange mennesker, der færdes i bydelen både i hverdagen, og når der er afholdes de helt store events. Opgaven er at skabe et byrum i tilknytning til Royal Arena, som kan håndtere publikumsstrømme i forbindelse med koncerter og sportsbegivenheder og som samtidig skaber gode rammer for liv og oplevelser, når ikke der er arrangementer.”

Adm. direktør i Royal Arena, Dan Hammer – samt adm. direktør i Live Nation, Jesper Christensen
Et projekt i Kölns metro skabt af Katharina Grosse (GER) i 2015. Hun er med i et af de to udvalgte team sammen med Cobe. (Cologne Metro 2015, Katharina Grosse).

FAKTA

  • Konkurrencen er inddelt i to faser – en idéfase og en projektfase
  • Idéfasen skydes i gang til september, og har fokus på at udvikle et fælles kunstnerisk og arkitektonisk helhedsgreb, der visuelt og narrativt kæder de tre byrum sammen.
  • Projektfasen, der følger til januar 2025, handler om at omsætte idéfasens helhedsgreb til konkrete, stedspecifikke og målfaste udformninger af tre byrum.
  • Mellem de to konkurrencefaser planlægges et dialogforløb med relevante aktører, som skal bidrage med lokal viden og inspiration til de konkurrerende teams i fase 2.
  • Vinderteamet forventes udpeget i april 2025.
  • Konkurrencen bedømmes af et dommerpanel bestående af repræsentanter for partnerskabet samt et antal fagdommere. 
  • Partnerskabet bag ”Byens Scene” består af Danmarks Radio, Bellagroup, Bellakvarter, Live Nation, By & Havn, Metroselskabet og Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC). Konkurrencen finansieres af By & Havn og DR. Den filantropiske forening Realdania støtter konkurrencen. Creator Projects er kunstneriske rådgivere for partnerskabets styregruppe.

Link til prækvalifikationsudbuddet findes her:  https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0f199adb-7114-405d-b23e-083eecd7bcea/homepage

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »