Kanal i Ørestad Syd renses for snavs og slam

Kanalen langs Robert Jacobsens Vej skal tømmes og renses for snavs på bunden. Oprensningen går i gang i midten af januar.

Vandkvaliteten i kanalen på Robert Jacobsens Vej er ikke lige så høj som i Ørestads andre kanaler. Det skyldes, at der over årene er blevet dannet et lag af slam på bunden af kanalen. Slammet indeholder forhøjede mængder af næringsstoffer, som øger algevæksten og skaber ubalance i økosystemet.

Men hen over de næste måneder renser Vandlauget i Ørestad kanalen.
“Kanalen består af tre sektioner, og vi renser én sektion ad gangen. Vi regner med, at hver sektion tager et par uger. Men det ved vi først helt præcist, når vi er i gang og kan vurdere, hvor meget snavs og slam, der rent faktisk ligger på bunden,” siger Kim Jansen, der er driftsleder i Vandlauget.

Kanalen skal renses helt i bund, så forholdene for livet under vandoverfladen fortsat er gode. Slammet består af snavs, der blandt andet kommer fra jord og sand fra byggerier i området.
”Der har over årene samlet sig en masse slam på bunden af kanalen, som både påvirker vandkvaliteten og giver flere alger. Man kan se det med det blotte øje, for vandet virker mere grønt og grumset end andre steder i Ørestad,” forklarer Kim Jansen.

Kanalen består af tre sektioner, som renses én ad gangen. Hver etape starter med, at den pågældende sektion bliver tømt for vand, så slammet isoleres på bunden. Derefter suger en slamsuger snavset væk. Når kanalen er renset, vil den igen blive fyldt op med regnvand fra de omkringliggende bygninger, hvor vandet opsamles, når det regner på tagene, inden det ledes ud i kanalen.

Arbejdet går i gang i januar og forventes afsluttet i slutningen af marts – dog med forbehold for vind og vejr. Vandlauget forventer, at arbejdet kan medføre mindre, forbipasserende gener, da det kan komme til at lugte og larme, når slamsugeren er i gang.

Ørestad Vandlauget blev dannet i 2002 med det formål at sikre, at bydelens kanalsystem har det godt – lige fra søerne i Ørestad Syd til Universitetskanalen i Ørestad Nord. Vandlauget er en forening, som består af repræsentanter fra Grundejerforeningerne Ørestad Syd, Arenakvarter, City og Nord samt Københavns Kommune og By & Havn. (Foto: GFS Ørestad)

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »