København vokser fortsat

Ny befolkningsprognose viser, at København fortsat vokser men ikke så meget som forventet. Væksten skyldes især at der er flere fødsler end dødsfald, samt en høj indvandring fra udlandet.

Det viser nye tal fra Københavns Kommune.
I 2022 voksede Københavns Kommune samlet med ca. 9.200 nye indbyggere, hvoraf cirka 2.800 er ukrainske flygtninge. Det vil sige 6.400 eksklusiv de ukrainske flygtninge. I 2022-prognosen var forventningen en samlet vækst på 7.700 borgere.

Befolkningsvæksten i København har to hovedårsager: dels at der bliver født flere børn, end der er dødsfald. Dels, at der flytter flere folk til København fra andre lande, end der flytter fra København til udlandet. Det gjorde sig også gældende i 2022, hvor der netto indvandrede 7.400 personer til København fra udlandet, og fødselsoverskuddet lød på 5.400.

Men i 2022 fraflyttede der samtidig 6.000 flere til landets øvrige kommuner, end der tilflyttede. Tallene viser, at det er tilflytningen blandt unge som har ligget væsentligt under normalen i de seneste tre år.

Til gengæld er fraflytningen af f.eks. børnefamilier tilbage på niveauet fra før coronaårene.

Alt i alt har kommunen oplevet en samlet befolkningsvækst på 6.400 sidste år. Hvilket er 1.300 færre end kommunen forventede i sidste års befolkningsprognose. Den lavere vækst kan med stor sikkerhed tilskrives et meget lavt fødselstal, som er gældende for hele landet. I København faldt fødselstallet med omkring 1.250 fra 2021 til 2022. Det er dermed det laveste fødselstal siden 2013.

Københavns Kommune laver nu en ny prognose for befolkningsudviklingen. Samlet set forventes befolkningstallet at stige med 100.000 til ca. 750.000 i 2050.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »