Kom til møde om urørt skov

Skovene skal være mere vilde og naturlige. Naturstyrelsen Hovedstaden inviterer til offentlige møder, hvor der vil blive fortalt om de kommende urørte skove i Kongelunden og Fasanskoven.

Skovene er udpeget for at sikre og forbedre biodiversiteten.

“Udpegningen som urørte skove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Oplevelserne i skovene vil blive mere mangfoldige,” forklarer skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen.

I de nuværende produktionsskove vokser de samme træarter i samme alder, men i de urørte skove vil der på sigt vokse mange forskellige træarter i mange forskellige aldre – side om side.

“Træerne vil ikke blive fældet, men vil få lov at stå til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion”, fortæller Sven Norup.

Lørdag 18. november kl. 14-16 kan man komme med på en ekskursion i Kongelunden og Fasanskoven. Her vil Naturstyrelsenkomme med korte oplæg omkring nogle af de problemstillinger, der skal håndteres i de kommende forvaltningsplaner – og som de gerne vil have borgernes synspunkter på.

Mødet og gåturen foregår lørdag 18. november kl 14-16 i Kongelunden og Fasanskoven. Mødested er på Skovvej på denne P-plads på Skovvej.

Pinseskoven i Naturpark Amager er et af de 22 statslige skovområder, der udlægges som ‘urørt skov’. Målet er at genoprette naturen og skabe bedre levevilkår for truede og sjældne arter. 

Nogle steder skal de sættes hegn op og sættes dyr ud. Andre steder skal der fældes ikke-hjemmehørende nåletræer og plantes hjemmehørende træer. Og atter andre steder skal der lukkes dræn og grøfter.

Nemmere i Pinseskoven
Men i Pinseskoven på Kalvebod Fælled bliver det noget nemmere, fortalte skovfoged Sven Norup til Ørestad Avis i eftersommeren:

“Vi lader den sådan set bare være som den er, for den er i forvejen næsten urørt. Den største del består af birkeskov, som er selvgroet ved hjælp af birkefrø, som en gang er fløjet hertil fra Sverige. En mindre del består af tilplantet egeskov, og det lader vi også stort set passe sig selv, bortset fra at vi bekæmper invasive arter som hybenrode og gyldenris, så der kommer mere lys ned i skovbunden,” forklarede Sven Norup.

Både mennesker og diversitet
Der vil stadig vil være adgang for offentligheden i de ‘urørte’ områder af Naturpark Amager.
“Vores primære opgave i Naturstyrelsen er at sikre borgerne adgang og oplevelser i naturen. Dertil kommer at vi skal være med til at sikre biodiversitet. Og begge dele kan sagtens foregå på samme tid og samme sted.”

Mere på vej
Naturstyrelsen er allerede ved at forberede forvaltningsplaner for yderligere 30-35 urørte områder. De bliver sendt i offentlig høring ved årsskiftet. Her er Kongelundskoven med som et af områderne.  Og her skal der fældes en del grantræer, som ikke stammer fra Danmark oprindeligt, og som skaber en ‘død’ skovbund med lav biodiversitet. 

Mødet og gåturen foregår lørdag 18. november kl 14-16 i Kongelunden og Fasanskoven. Mødested er P-pladsen på Skovvej.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Close