Kræver busstoppested ved Arenakvarteret

Grundejerforeningen Arenakvarter har anmodet om støtte fra Amager Vest Lokaludvalg, så Arenakvarteret kan får  et busstop på Ørestads Boulevard ved Kanalpladsen ud for Royal Arena.

Her kunne bus 32 stoppe, mener grundejerforeningen. Infrastrukturen, så en bus kan holde ind og medtage passagerer, er allerede i orden.

I et brev til lokaludvalget peger foreningen på, at der er brug for mere offentlig transport i Ørestad, hvor befolkningstilvælsten stiger. Kvarterets nye skole på Hannemanns Allé vil også øge til- og frastrømningen af mennesker. Dertil kommer skolens mange faciliteter, som vil være åbne udenfor skoletid. 

Der var en gang planer om at anlægge en metrostation ud for Arenakvarteret. I dag er der ingen offentlig transportbetjening på de 1,1 kilometer mellem Ørestad og Vestamager metrostationer. 

Amager Vest Lokaludvalg har tidligere henvendt sig til kommunens politikere for at få bedre busbetjening netop ved Arenakvarteret, og blandt andet henvist til anbefalinger fra Ældrerådets anbefalinger om en maksimal afstand på 350 meter fra den ældres hjem og til nærmeste offentlige transportmiddel.

Det er Københavns Kommune, som skal afsætte midler til et ekstra stop på busruten, samt et skilt med busnummer og bussens rute. Forslaget om et busstop blev også indstillet af Økonomiudvalget ved sidste budgetforhandling i 2022, men fik ikke tildelt midler. Lokaludvalget har på sit seneste møde vedtaget, at man vil tage sagen op med kommunen igen. Der er netop i disse uger budgetforhandlinger om Budget 2024 på rådhuset.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Close