Lokaludvalg: Usikker fodgængerovergang ved Byparken bør bygges om

Fodgængerovergangen over Ørestad Boulevard ved Byparken opleves af flere som utryg. Derfor beder Amager Vest Lokaludvalg politikerne i Teknik- og Miljøudvalget om en mere sikker krydsningsmulighed.

Bilisterne på Ørestad Boulevard sænker ikke farten, når de nærmer sig fodgængerovergangen ved Byparken. Nogle træder endda på speederen. Sådan lyder bekymringen fra en beboer i Ørestad, der har rettet henvendelse til Amager Vest Lokaludvalg med et ønske om, at få kigget nærmere på overgangens beskaffenhed.

“Da jeg gik over i dag, stod der syv drenge på 11 år og ventede pænt på at gå over fodgængerfeltet. Men da der kom en bil kørende mod dem, ville de sikre sig, at bilen stoppede (som den skulle). I stedet for at stoppe, velvidende at der står syv unge drenge og venter på at komme over, så gasser bilen op og kører direkte over i stedet for at stoppe, drengene bliver enormt utrygge,” skriver borgeren i sin henvendelse til lokaludvalget.

Her holder bilen tilbage for barnet på cykel. På billedet øverst holder bilerne ikke tilbage.

Kommunens vej

Det fik lokaludvalget til at tage kontakt til en række forskellige lokale aktører for at få deres syn på problematikken. Blandt andet Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (GFS Ørestad), hvor man allerede er opmærksom på krydsningen.

”Vi har tidligere oplyst AVLU, at vi i forbindelse med Københavns Kommunes projekt ”Sikker skolevej” på møder har hørt bekymrede forældre ytre sig om fodgængerfeltet, og at vi har modtaget borgerhenvendelser om det. Vi kender ikke omfanget af problemet og har opfordret til, at der blev foretaget fart- og trafikmålinger for at afdække det,” fortæller sekretariatsleder Pia Vannacci Elnif.
Hun understreger, at netop Ørestad Boulevard både ejes og driftes af Københavns Kommune og derfor ikke er grundejerforeningens ansvar, i modsætning til de fleste andre veje i bydelen.

Kræver politisk handling

Skal der gøres noget, er det altså kommunen, der må skride til handling. Og i Teknik- og Miljøforvaltningen er man også bekendt med problemet.

“Forvaltningen har været i dialog med Ørestad Skole og Lokaludvalget om problemstillingen, og vi anerkender problemstillingen. Fodgængerfeltet er etableret i 2016 og er ikke udført, som vi ville gøre det i dag. I dag gør vi alt for at etablere støttepunkter midt på vejen samt mellem kørebaner og cykelstier” oplyser forvaltningen men understreger, at serveretten ligger hos de folkevalgte politikere:

“Hvis krydset skal forbedres, eller der skal etableres en ny løsning, forudsætter det, at der afsættes midler politisk”.

Genkender ikke problemet

Udover Grundejerforeningen og forvaltningen skriver lokaludvalget i sit mødereferat, at man har været i kontakt med Ørestad Skole og Ørestad Gymnasium, og at begge disse genkender problematikken. 

På Ørestad Gymnasium kan man imidlertid ikke helt se sig selv i den udlægning.

“I ledelsen kan vi desværre ikke helt genkende, at vi skulle have udtalt os om problemstillingen ved overgangen på Ørestad Boulevard. Hvorom alting er, så har vi ikke fra hverken ansatte eller elever hørt, at de oplever problemer”, skriver uddannelseschef Suzette Tindal i en mail. 

Ørestad Avis har også forsøgt at få en uddybende kommentar fra skoleleder på Ørestad Skole Mette Nicolaisen, men har ikke fået svar på vores henvendelse. 

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »