Lokaludvalg vil have rundkørslerne væk

Der er for dårlig trafiksikkerhed ved flere af rundkørslerne på Ørestads Boulevard. Nu vil Amager Vest Lokaludvalg have de tre rundkørsler udskiftet med lyskryds.

En omdannelse af de tre rundkørsler på Ørestad Boulevard til lyskryds er et af de punkter, som lokaludvalget vil fremlægge for Borgerrepræsentationen op til de kommende budgetforhandlinger for 2024. Udvalget ønsker penge til at projektet kan gennemføres snarest muligt – og har bestilt et såkaldt budgetnotat for projektet i kommunen.

En omlægning til lyskryds vil betyde, at især krydset ved Grønjordsvej bliver mere sikkert. Her krydser tusindvis af cyklister og fodgængere Ørestads Boulevard for at komme til og fra Amager Fælled og cykelforbindelsen ind mod byen. 

En omlægning af netop den rundkørsel har tidligere været på dagsordenen i kommunen, men blev lagt i mølpose.

“Det er en gammel sag efterhånden, og nu synes vi at tiden er kommet til at gøre noget ved sagen,” siger formand for Amager Vest Lokaludvalg, Kresten Thomsen.

700 lastbiler på vej – hver dag
Han tilføjer, at der snart begynder at køre 700 daglige jordtransporter til Amager, når de skal køre overskudsjord fra københavnske byggepladser ud til Lynetteholmen.

“Det er derfor, at vi nu siger “lad os da droppe alle tre rundkørsler”. Så vi kan få lyskriyds og føre den tunge trafik ud på Ørestads Boulevard,” siger Kresten Thomsen, som udmærket er klar over, at vejen allerede nu er stærkt belastet af trafik. 

Ifølge kommuen skal lastbilerne køre ad Artillerivej, Røde Mellemvej eller Amagerfælledvej, men ikke på Ørestads Boulevard, da det anses for at være for farligt at så mange lastbiler skal igennem tre rundkørsler. 

“Det er derfor, at vi nu siger “lad os da droppe alle tre rundkørsler”. Så vi kan få lyskriyds og føre den tunge trafik ud på Ørestads Boulevard,” siger Kresten Thomsen, som udmærket er klar over, at vejen allerede nu er stærkt belastet af trafik. 

“Ja, den er belastet. Vi har fået mange flere beboere i både Ørestad og Havnestaden. Her til morgen var der kø fra Vejlands Allé og helt ind til Tom Kristensens Vej i Ørestad Nord. I det hele taget er Amager ved at få forstoppelse af trafik. Af samme gund efterlyser vi også en ny, samlet trafikplan for Amager. Vi skal have lavet nye prognoser og analyser.  Det har vi også sat på som et ønske til budgetforhandlingerne, og jeg tror at an også synes at det vil være en rigtig god idé inde i Teknik- og Miljøforvaltningen,” siger Kresten Thomsen.

Også ønsker til større klubhus
Lokaludvalget har også andre ønsker til de kommende budgetforhandlinger. Faktisk er det blevet en ret lang liste. Et andet ønske er for eksempel at der skal findes penge til at bygge kælder eller 1. sal på klubhuset i Ørestad Idrætspark. Det projekterede klubhus er for småt, mener lokaludvalget. 

Lokaludvalget ønsker til Budet 2024

  • Omdannelse af de tre rundkørsler på Ørestads Boulevard til lyskryds
  • Kælder eller 1. sal på klubhuset i Ørestad Idrætspark. Det projekterede klubhus er for småt
  • Den asfalterede sti mellem den nordlige rundkørsel på Ørestads Boulevard og Artillerivej skal udvides og rettes ud
  • Trafikplan for Amager Øst og Vest. Trafikken skal kortlægges og der skal laves prognoser og arrangeres debatter
  • Renovering af halvtaget i Englandsparken
  • Cykel og gangbro over den sydlige del af havnen
  • Biodiversitetspassager mellem Fælleden og Islands Brygge
  • Helhedsplan for Kigkurren
  • Flere træer i Amager Vest
  • Midler til den resterende planlægning af Sundby Idrætspark.

Kilde: amagervestlokaludvalg.kk.dk/vaer-med/lokaludvalgsmoeder

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »