Lokaludvalgsmøde

Amager Vest Lokaludvalg har afholdt sit første møde i 2023. Her blev der afgivet tre høringssvar til kommunen. Bl.a. i en sag om boligstørrelser i Bella Kvarter og til kommunens nye handleplan mod racisme. 

Lokaludvalget planlægger et borgermøde om biodiversitet og en temaaften om ensomhed i nær fremtid.  

Og så blev der givet puljemidler til en lang række af ansøgere og lokale projekter. I alt bevilligede udvalget 582.725 kroner fordelt på 11 ansøgninger:

Man kan læse referatet af Amager Vest Lokaludvalgs seneste møde – inklusive høringssvar og puljemidler – på 

amagervestlokaludvalg.kk.dk.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »