Lütken: Parkeringssag ikke slut endnu, og kommunen skal forhandle priser bedre

Skrevet af Jakob Korshøj

”Der er mange ting i kbh kommune, der er tunge. Der er en del pengespild, og det fik provokeret mig til at gå ind i politik med en ambition om, at man kunne få det hele til at spille lidt bedre.” Sådan lyder det fra Jens-Kristian Lütken om, hvorfor han tog skridtet ind i politik.

Den 37-årige Venstre-politiker sidder i Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget i Borgerrepræsentationen, hvor han blev valgt ind i 2014. Han er opvokset i Møldrup nord for Viborg, men har boet de sidste mange år i København. For fem år siden flyttede han med sin kone, der ventede deres første barn, ind i en lejlighed ved Fælleddiget, og han har altid gennem sin politiske karriere været engageret i Ørestad:

”Det er jo spændende med et nyt byområde, hvor man har kunnet planlægge en by fra bar bund og prøve spændende arkitektur og faciliteter af, man ikke er vant til,” fortæller han.

Parkeringssag ikke slut endnu
For Jens-Kristian er det især parkeringspriserne, der har fyldt meget i Ørestad: ”Det er himmelråbende uretfærdigt, at fordi man bor her, kan man ikke få en almindelig beboerlicens og skal betale en pris, der er mange gange højere end i resten af byen. Herude er et af få steder, hvor der er plads til parkeringshuse, og hvor det derfor er nemt at have bil, og så bliver man straffet for det. Hvor i resten af byen kan man få en billig parkeringslicens, men der er ikke plads til biler, så den ordning er helt bagvendt. Det skal ændres, så priserne herude skal minde om, hvad man giver i resten af byen. Kvadratmeterpriserne på boligerne I Ørestad er ikke tilsvarende billigere krone til krone. Det holder ikke,” svarer Lütken til spørgsmålet om, om parkeringspriserne ikke skyldes tilsvarende billigere boliger i bydelen.

Derfor er det sidste punktum i parkeringsdebatten heller ikke sat endnu for ham, også selvom der har for nyligt blev afsagt dom i sagen, der af fem beboere i Ørestad blev ført mod Københavns Kommune.

Bedre trivsel i skoler og daginstitutioner
Lütkens anden store mærkesag er kvaliteten af skoler og daginstitutioner:

”Kvaliteten af daginstitutioner og skoler i Ørestad har haltet meget. De er altid kommet i sidste øjeblik, og derfor har mange deres skolegang i barakker på halvdårlige placeringer. Det er vigtigt, at man viser rettidig omhu og får bygget i tide. Men indholdet i skolerne skal også højnes, og trivslen skal være bedre. Mange børn føler sig uden for og er ensomme, og det skal der gøres noget ved i folkeskolerne,” siger han.

For ham er det vigtigt, at de har fået sat konkrete penge af til forbedring af klassernes samlede trivsel: ”Nedlukningerne og forsigtigheden med genåbning har gjort noget ved sammenholdet i skolerne, og flere er ensomme. Vi sætter nu penge af til turboforløb, hvor der kommer penge ud til den enkelte klasse, der kan bruges til at komme på hyttetur, og i samarbejde med kommunens faciliteter kan disse også lejes billigere. Vi vil også se langt fremad på det faglige efterslæb og vurdere, om der skal flere to-lærer-ordninger til, så vi kan kommer det efter.

Københavns Kommune skal blive bedre til at forhandle priser
Forbedring af skoleindhold og trivsel koster jo penge, og ressourcerne skal findes i kommunekassen. Her er det vigtigt for Jens-Kristian, at han kigger tilbage på grunden til, at han gik ind i politik til at starte med: Københavns Kommune skal blive bedre til at budgettere:

”Vi har en tung administration i Københavns Kommune, og vi bruger mange penge på konsulenter stadigvæk. Der er meget ’fedt’ rundt omkring, man kan skære væk, uden at borgerne vil opdage det. Nogle gange foregår Københavns Kommune unødvendigt som i et ministerium, hvor vi sender sager op og ned i systemet. Vi skal også blive billigere til at bygge, men vi kunne godt forhandle om skarpere priser på grundene. Vi foreslog på et tidspunkt at så blomsterstriber rundt omkring i byen, og det kostede 400.000 kroner. Frøene koster ingenting, men fordi der skal være noget evaluering og projektstyring, så går der, hvad jeg vil kalde ”Typisk Københavns Kommune” i den, og så bliver det pludselig rigtig dyrt, hvor man bare kunne få det gjort mere simpelt. Sådan er det hele vejen rundt i kommunen, og der kunne vi godt ligesom andre dele af landet blive bedre til at få pengene til at strække længere.”

Gadelivet skal aktiveres
Et sted, hvor der ikke skal spares, er på arbejdet med et mere aktivt gadeliv i Ørestad:

”Idræts- fritids- og kulturliv er rigtig vigtigt. Der skal være adgang til fodboldbaner og svømmehaller. Det er vigtigt, at vi prioriterer det endnu mere, hvis vi skal have en bydel med noget liv i. Vi skal også blive bedre til at bruge dem, vi har i forvejen, og der kæmper Venstre for at få åbnet skolernes faciliteter op for offentligheden noget mere. Der møder vi tit dårlige undskyldninger. Hertil vil jeg nævne, at jeg tit oplever fra By & Havns side, at man gerne vil gøre byggerier færdige så hurtigt som muligt, og så skal de ikke bruges til andet end det, de oprindeligt blev bygget til. Appetitten til at bruge eksempelvis taget på P-husene til noget rekreativt har ikke været særlig stor. Nu kigger vi på projektet med Asgers Have, som vi i den grad bygger op om, for der får man nogle anderledes kvadratmeter billigt, der kan sætte sit præg på Ørestad,” siger Lütken og henviser til projektet om den kommende tagfarm på taget af P-huset Asger Jorn.

”Alle efterspørger flere butikker i Ørestad, og det er vigtigt, når man laver lokalplaner, at man tvinger ind, at der skal være noget i stueetagen, selvom udviklerne gerne bare vil sælge det som lejligheder. Der er behov for det andet, hvis der skal mere byliv. Det er klart, at det ikke kan være som i indre by med udelukkende butikker i stuen, men vi er ved at kigge på lokalplanen for eksempelvis Ørestad Syd, hvor der har været en diskussion, for at vi kan få noget mere handel og caféer i gadeplan, så det ikke bare er dagligvareforretninger,” siger han.

Afslutningsvist nævner Jens-Kristian Lütken også, at der skal tages hensyn til, at vi bor i en storby med masser af borgere, der har brug for at komme ud og bruge den frie natur:

”Vi er nødt til at indse, at vi bor i en storby, og folk vil gerne bruge naturen og komme ud i det fri. Vi kunne godt have flere cykel- og gangstier til folk. Der skal være mulighed for at bruge naturen til idræt også, og det synes jeg er vigtigere, end at man udelukkende ser på biodiversitet og bevarelse. Mange i byen har et ønske om at kunne komme uden for og bruge naturen.”

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »