Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Mere natur: Byskoven skal udvikles

Det tidligere Kalvebod Miljøcenter langs med Kalvebodløbet skal udvikles til en rekreativ naturdestination, mener Københavns Kommune. Lokaludvalget hilser planen velkommen, men minder om at at beplantningen af Byskoven ikke alle steder er gået så godt.

Området cirka ti minutters cykeltur fra Ørestad, har i mange år været jordopfyldningsområde og losseplads – etableret på en membran for at undgå nedsivning af giftige stoffer. Gradvist er området blevet udlagt til naturområde. Blandt andet i form af Byskoven, hvor der også er åbnet et badested. Naturpark Amager har opsat en tæller på Dæmningsvej ved Imia Allé, som over tid kan give et indblik i eventuelle ændringer i besøgstallet.

Frem mod 2028 skal resten af området langs med vandet omdannes til både strandeng, biodiversitetsområde og skov. Lige fra Kalvebodbroen i syd til Sjællandsbroen i nord.

“Forhåbentlig vil træerne, trods de ringe jordforhold, begynde at syne af mere, så området får mere karakter af skov med de planlagte lysninger og opholdssteder ind imellem,” skriver Teknik og Miljøforvaltningen i et nyt oplæg til en udviklingsplan.

Foto: Jeff Priess

Det er også et mål, at plejen de kommende år skal gavne biodiversiteten. Ved Byskoven er der særligt fokus på at fremme forholdene for vilde bier og andre insekter. Der gives mulighed for at etablere nye vandhuller med skråninger, som forhåbentlig vil vise sig at kunne gavne insekter, men muligvis også kan komme til at blive levested for padder såsom grønbroget tudse.

Lokaludvalget har gennemgået og vurderet Teknik- og Miljøforvaltningens udkast til udviklingsplan. Arbejdsgruppen for natur mener, at skovrejsningen på området siden 2018 ikke er gået så let, som man oprindeligt troede. Flertallet af de plantede træer mistrives eller er gået ud.

“Skal en begrønning af området i form af træer og buske udvikles til, at området skal være attraktivt i rekreativt henseende som skovområde for befolkningen, er det oplagt, at en fremadrettet udviklingsplan skal bygge på de erfaringer fra området, som er indhøstede i den foregående plejeplans periode,” skriver arbejdsgruppen i et høringssvar.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Close