Mere vand ledes ud i naturparken

Vandet står højt på fælleden, men det er godt for naturen. Nu kommer der mere vand derud fra HOFORs nye rensningsanlæg for enden af Asger Jorns Allé.

Som Ørestad Avis tidligere har beskrevet, er der ikke nogen naturlig udledning af vand til Naturpark Amager fra åer eller vandløb. Alt det vand, som fælleden skal bruge, skal komme som nedbør og sive ned i jorden. Og vådområder er med til at skabe gode forhold for vadefuglene på de beskyttede Natura 2000 områder.

Derfor har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) også fået lov til at bygge et rensningsanlæg for overfladevand fra Ørestad, og lede det rensede vand ud på fælleden. Anlægget er taget i brug for enden af Asger Jorns Allè ud imod Fælleden.

Da Naturstyrelsen godkendte udledningen af rent vand fra anlægget, var det med den betingelse, at vandet blev udledt til det eksisterende grøftesystem på de tilstødende strandenge, der særligt i tørre forårs- og sommermånederne mangler vand. (Foto øverst: Naturpark Amager)

Amager Vildtreservat indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af Natura 2000, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU. En naturplan for området sikrer, at myndigheder og lodsejere drager omsorg for områdets naturtyper samt plante- og dyrearter.

I disse dage bliver der gravet foran anlægget. Det rensede vand er hidtil blevet udledt direkte på jorden, hvilket har betydet at Fælleden ud for udledningspunkteter helt eller delvis oversvømmet i perioder med meget nedbør.

Men i stedet for at lede vandet til den nærmeste grøft i et rør, er HOFOR nu i gang med at grave en lav fordybning i terrænet, en såkaldt grøblerende, så vandet på overfladen bliver ledt til nærmeste grøft imod syd.

“Naturen har ikke brug for vand i rør, men på overfladen, til glæder for insekter, fugle og padder,” forklarer Naturpark Amager på sin facebookside.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »