Motorvej: Politikere vil gå efter støjskærme

Undersøgelserne af en overdækning af Øresundsmotorvejen skal fortsætte, og der skal især arbejdes videre med det løsningsforslag, som giver mest støjreduktion på kort sigt. Det har flertallet bag næste års kommunebudget aftalt.

Dagens aftale om budgettet for 2024 på Københavns Rådhus indeholder et punkt om overdækning af motorvejen, som betyder at Københavns Kommune vil arbejde videre med et løsningsforslag, som skal begrænse støjen fra motorvejen med såkaldte Hamborgskærme (Se foto af Hamborgskærme ovenfor) eller lettere overdækninger. Kun et område omkring Ørestad Station skal have en tungere overdækning, som der kan bygges ovenpå.

Det var partiet Venstre, som i 2021 stillede forslag om en overdækning af Øresundsmotorvejen. I foråret 2022 blev der afsat penge til en analyse, som udkom i juni måned, og som fremlagde fire forskellige løsningsforslag til overdækningen, og en række scenarier for hvordan overdækning og/eller støjreduktion kan etableres, og hvad det cirka vil koste.

Forligspartierne bag budget 2024 har aftalt, at der skal arbejdes videre med en overdækning fra Amagermotorvejen til kommunegrænsen, altså ikke en overdækning frem til Tårnbytunnelen. Desuden vil partierne gå videre med en “priseffektiv støjreduktion” på en 1,6 kilometer strækning.

Støjreduktionen skal ske ved hjælp af støjskærme eller lettere overdækninger. Dog skal der også undersøges en tung overdækning over motorvej og bane i centrum af Ørestad. Opsætning af såkaldte Hamborgskærme er som udgangspunkt den billigste løsning, men den videre undersøgelse kan vise, at en let overdækning er mere hensigtsmæssig, for eksempel i forhold til levetid og sikkerhedskrav. 

“Vi skal først og fremmest stoppe støjen”
Borgmester og politisk leder for Venstre, Jens-Kristian Lütken, er bosiddende på Fælleddiget ved siden af Ørestad, og han glæder sig over at planerne om at overdække Øresundsmotorvejen kører videre.

“Det er et projekt, der ligger mig meget på sinde. Nu tager vi endnu et skridt mod, at det bliver til virkelighed og konkret arbejder videre med ét af de løsningsforslag om støjreduktion, vi har fået fremlagt. Det vil først og fremmest sætte en stopper for den massive støj. Samtidig kan det give mulighed for at skabe et mere samlende byrum i den centrale del af Ørestad med grønne områder frem for det grimme ar, det er i dag,” udtaler Jens-Kristian Lütken.

Budgetaftalen betyder at Københavns Kommune går videre med at undersøge mulighederne for opsætning af Hamborgskærme over motorvejen i delområde 2, 3, 5, 6 og 7. I delområde 4 ønsker man at der undersøges opsætning af tung overdækning over motorvej og bane i centrum af Ørestad. Opsætning af Hamborgskærme er som udgangspunkt den billigste løsning, men den videre undersøgelse kan vise, at en let overdækning er mere hensigtsmæssig (fx ift. levetid og sikkerhedskrav). 

Samtidig åbner han op for, at en overdækning ved Ørestad måske skal finansieres helt eller delvist af private investorer:

“For Venstre er det vigtigt, at vi nu får nogle private investorer på banen, således at der kan findes en vej til at finansiere projektet, på den måde kan vi få en overdækning som giver mest muligt til Ørestad,” udtaler han.

Den nye undersøgelsen forventes at være færdig i slutningen af 2025.

De fire scenarier

I juni måned udkom COWI’s rapport ‘Foranalyse af en overdækning af Øresundsmotovejen’. Analysen var bestilt af Københavns Kommune.

Foranalysen arbejder med 4 scenarier som indeholder forskellige overdækningsløsninger. Den endelige løsning kan også være en kombination af flere scenarier. 

De fire scenarier vil give forskellige reduktioner i antallet af støjbelastede boliger i området. I scenarie 4 har kun overdækning igennem selve Ørestad og giver så godt som ingen støjreduktion for de omkringliggende boliger. For scenarie 1-3 er der bedre støjreduktion i naboområderne. Og den ville være endnu bedre hvis der var overdækning helt frem til Tårnbytunnellen ca. 300 m inde i Tårnby Kommune. 

Scenarie 1 er billigst med en anslået pris på 1,33 mia. En fuld overdækning med mulighed for byggeri ovenpå vil koste 3,65 mia. kroner (Scenarie 3).

Alle fire scenarier indeholder en tung overdækning af området imellem Fields og Crowne Plaza Hotel.Scenarie 4 inkluderer også strækningen imellem Ferring og Rambøll. I scenarie 3 foreslås en tung overdækning på hele strækningen.

Kilde: COWI’s rapport ‘Foranalyse af en overdækning af Øresundsmotovejen’. Juni 2023.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »