Nærgenbrugsstation på vej til Field’s

Københavns Kommune vil placere en midlertidig nærgenbrugsstation ved Field’s indkøbscenter – som et femårigt pilotprojekt. Den kan åbne i august næste år.

Nærgenbrugsstationen i Ørestad City vil blive etableret ud for metroindgangen til Field’s, cirka 100 meter fra Ørestad Metrostation. Det undersøges også, om der kan komme et supplerende område til affaldssortering i parkeringskælderen under Field’s – ved siden af den populære pantstation.

Nærgenbrugsstationen kommer til at servicere mindst 5.800 borgere inden for en radius af 500 meter.

På længere sigt skal der findes et sted i Ørestad City til en permanent nærgenbrugsstation. Men Teknik- og Miljøforvaltningen har mødt store udfordringer med at finde egnede arealer.

“Der er konstateret utilstrækkelige forhold for sorteringsløsninger, og der er udfordringer med affaldssug. Fra området omkring Ørestad St. er der mere end tre kilometer til nærmeste nærgenbrugsstation og genbrugsstation. Behovet for bedre muligheder for affaldssortering og genbrug for borgerne er derfor stort,” skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i en orientering til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningen har haft en positiv dialog med Field’s om nærgenbrugsstationen. Field’s har haft et ønske om at være en god nabo til borgerne i området samt at støtte op om en bæredygtig dagsorden.
Det er helt nyt for forvaltningen at have et lejemål til en nærgenbrugsstation hos en kommerciel aktør som Field’s. Men der er ikke nogle retlige forhold til hinder for samarbejdet.

Nærgenbrugsstationen vil være bygget op efter samme koncept som de permanente nærgenbrugsstationer, og vil indeholde de tre servicefunktioner. Nemlig et område til affaldssortering, et område til genbrug og et område til værksted, workshop og events. Den vil dog blive
etableret som et containerkoncept, som nemt vil kunne flyttes efter endt lejeperiode på 5 år.

Der er også planlagt en permanent nærgenbrugsstation det kommende parkeringshus ved
Asger Jorns Allé i Ørestad Syd
. Denne nærgenbrugsstation forventes åbnet i 2025 og skal betjene omkring 11.000 borgere indenfor en radius på 500 meter. Dertil kommer en række genbrugsstationer i gadeplan.

Den midlertidige nærgenbrugsstation ved Field’ s kan åbne i august 2024. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte med at find placeringen til en permanent nærgenbrugsstation i Ørestad City.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »