Nu får Amager Fælled 5 hektar vild natur mere 

Af Klaus Mygind (SF), Medlem af BR, gruppeforperson

Med budgetaftalen for 2024 vil vi nu omdanne 5 hektar på Amager Fælled til vild natur. 

Det drejer sig om arealer, der tidligere var fodboldbaner ved Artillerivej lige ved siden af den såkaldte Lærkeslette eller lossepladsgrund. Herved får Lærkesletten næsten samme areal som før og levevilkårene for Amager Fælleds plante- og dyreliv forbedres, levevilkår, som er presset af nybyggeriet.  Der kommet mere balance i regnskabet.

I 1992 blev det besluttet at bygge 18 hektar på den oprindelige Strandeng – det mest sårbare og betydningsfulde naturområde på Amager Fælled. I 2018 fik vi byggeriet flyttet til vandrehjemsgrunden – det tidligere lossepladsområde. Her var 4 hektar bebygget i forvejen.  

Området her fylder samlet 18 hektar, heraf 12 hektar med bebyggelse og 6 hektar grønt område med høj biodiversitet, der integreres i Amager Fælled.  

Nu omdanner vi 5 hektar mere til vild natur. Samlet betyder det, at der vil være 3 hektar (18-6-4-5=3) mindre vild natur på Amager Fælled, når byggeriet er færdigt end der var i 2017. 

Derved er problemerne ikke løst. Der er et pres på Amager Fælled fra alle os, der bruger Fælleden nu og det forøges markant af de nye beboere i Fælledby. Vi skal passe fælleden. Der skal sættes ind. Der er fortsat brug for en fauna-passage til Kalvebod Fælled, så det bliver et sammenhængende naturområde. 

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »